Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 13.11.2019
Toimiku viit: 1-2/19-641
Pealkiri: Euroopa Liidu Nõukogu istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud)) 28. ja 29. november 2019
Koosseis: 14
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ettevõtte tulumaks, Euroopa maksukoostöö, teabevahetus, ELi konkurentsipoliitika, tarbijakaitse, kosmosepoliitika, Arktika
Aastaarv: 2019
Tähis: CM 4672/19
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 13.11.2019
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL (EMPs kohaldatav tekst)- SWD(2018) 327; SWD(2018) 328; COM(2018) 447, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt SWD(2016) 117; SWD(2016) 118; COM(2016) 198, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ SWD(2018) 96; SWD(2018) 98; COM(2018) 184
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Euroopa Liidu Nõukogu istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud)) 28. ja 29. november 2019 EL dokument 13.11.2019
Eesti seisukohad Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu ministrite 28. ja 29. novembri 2019. a kohtumisel EL dokument 21.11.2019
Tagasiside