Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 13.11.2019
Toimiku viit: 1-2/19-641
Pealkiri: Euroopa Liidu Nõukogu istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud)) 28. ja 29. november 2019
Koosseis: 14
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ettevõtte tulumaks, Euroopa maksukoostöö, teabevahetus, ELi konkurentsipoliitika, tarbijakaitse, kosmosepoliitika, Arktika
Aastaarv: 2019
Tähis: CM 4672/19
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 13.11.2019
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL (EMPs kohaldatav tekst)- SWD(2018) 327; SWD(2018) 328; COM(2018) 447, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt SWD(2016) 117; SWD(2016) 118; COM(2016) 198, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ SWD(2018) 96; SWD(2018) 98; COM(2018) 184
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu ministrite 28. ja 29. novembri 2019. a kohtumisel EL dokument 21.11.2019
Euroopa Liidu Nõukogu istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud)) 28. ja 29. november 2019 EL dokument 13.11.2019
Tagasiside