Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 19.10.2018
Toimiku viit: 1-2/18-747
Pealkiri: Teatis - COM(2018) 302, COM(2018) 473, COM(2018) 474, COM(2018) 478, COM(2018) 480
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2018
Tähis: COM(2018) 302, COM(2018) 473, COM(2018) 474, COM(2018) 478, COM(2018) 480
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 19.10.2018
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ELi infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõime raamistik ning muudetakse nõukogu otsust 2004/512/EÜ, määrust (EÜ) nr 767/2008, nõukogu otsust 2008/633/JSK, määrust (EL) 2016/399, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2018/XX [ETIASe määrus], määrust (EL) 2018/XX [riigipiiri ületamise kontrolli valdkonda käsitlev SISi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus] - SWD(2017) 473; SWD(2017) 474 ; COM(2018) 478, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana tollikontrolli seadmete rahastamisvahend SWD(2018) 347; SWD(2018) 348; SEC(2018) 315; COM(2018) 474, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõimet käsitlev määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK SWD(2018) 195; SWD(2018) 196; COM(2018) 302, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana piirihalduse ja viisade rahastamisvahend - SWD(2018) 347; SWD(2018) 348; SEC(2018) 315; COM(2018) 473, Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ELi infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime raamistik ja muudetakse [määrust (EL) 2018/XX [Eurodaci määrus]], määrust (EL) 2018/XX [õiguskaitse valdkonda käsitlev SISi määrus], määrust (EL) 2018/XX [ECRIS-TCN-süsteemi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus] - SWD(2017) 473; SWD(2017) 474; COM(2018) 480
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Teatis - COM(2018) 302, COM(2018) 473, COM(2018) 474, COM(2018) 478, COM(2018) 480 EL dokument 19.10.2018
Tagasiside