Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 15.02.2018
Toimiku viit: 1-2/18-102
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa finantsjärelevalve süsteemi tugevdamise seadusandliku paketi kohta -COM(2017)538; COM(2017)537; COM(2017)536
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: finantseerimisasutus, finantsjärelevalve, finantskontroll, pangajärelevalve, kindlustusselts, institutsioonide tegevus
Aastaarv: 2018
Tähis: COM(2017)538; COM(2017)537; COM(2017)536
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 15.02.2018
Valdkond: Majandus ja rahandus
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, määrust (EL) nr 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja - lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ja määrust (EL) nr 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2017) 308; SWD(2017) 309; COM(2017) 536, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2017) 313; COM(2017) 538, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2017) 537, Euroopa Liidu nõukogu istung (majandus ja rahandus) 12. veebruar 2019, 3671
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad Euroopa finantsjärelevalve süsteemi tugevdamise seadusandliku paketi kohta - COM(2017)538; COM(2017)537; COM(2017)536 EL dokument 15.02.2018
RAHK arvamus Eesti seisukohad Euroopa finantsjärelevalve süsteemi tugevdamise seadusandliku paketi kohta - COM(2017)538; COM(2017)537; COM(2017)536 Valdkondliku komisjoni arvamus 08.03.2018
Tagasiside