Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 08.03.2018
Toimiku viit: 1-2/18-145
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni kaupade paketi kohta - COM(2017) 795; COM(2017) 796
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: kaubad ja teenused, kaupade vaba liikumine, ühtne turg, vastastikuse tunnustamise põhimõte, toote kvaliteet, turujärelevalve, halduskoostöö, teabevahetus
Aastaarv: 2018
Tähis: COM(2017) 795; COM(2017) 796
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 08.03.2018
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 305/2011, (EL) nr 528/2012, (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426 ja (EL) 2017/1369 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/42/EÜ, 2009/48/EÜ, 2010/35/EL, 2013/29/EL, 2013/53/EL, 2014/28/EL, 2014/29/EL, 2014/30/EL, 2014/31/EL, 2014/32/EL, 2014/33/EL, 2014/34/EL, 2014/35/EL, 2014/53/EL, 2014/68/EL ja 2014/90/EL SWD(2017) 466; SWD(2017) 467; SWD(2017) 468; SWD(2017) 469; SWD(2017) 470; COM(2017) 795, KAUPADE PAKETT Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikuse tunnustamise kohta COM(2017) 796; SWD(2017) 471; SWD(2017) 472; SWD(2017) 475; SWD(2017) 476; SWD(2017) 477
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni kaupade paketi kohta  - COM(2017) 795; COM(2017) 796 EL dokument 08.03.2018
Teatis - COVER NOTE From: Cortes Generales Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules and procedures for compliance with and enforcement of Union harmonisation legislation on products and amending Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council, and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU and 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council [doc. 15950/17 ENT 276 MI 987 CONSOM 410 COMPET 895 UD 309 CHIMIE 110 COMER 132 CODEC 2130 IA 225 COM (2017) 795 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State [doc. 15965/17 COMPET 897 ECO 82 MI 991 ENT 279 CONSOM 411 GAF 52 AGRI 712 CODEC 2137 IA 229 - COM (2017) 795; COM (2017) 796 EL dokument 16.03.2018
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni kaupade paketi kohta - COM(2017) 795; COM(2017) 796 Valdkondliku komisjoni arvamus 04.04.2018
Tagasiside