Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 28.11.2016
Toimiku viit: 1-2/16-839
Pealkiri: 3509. istung (põllumjandus/kalandus) 12. ja 13. detsember 2016
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: põllumajandustoode, toiduainetööstus, konkurentsivõime, mahepõllumajandus, väetis, kliimamuutuste poliitika, kasvuhoonegaas, merekalapüük, püügikvoot, sordiaretus, taimestiku kaitse
Aastaarv: 2016
Tähis: CM 4915/16
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 28.11.2016
Valdkond: Põllumajandus ja kalandus
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta COM(2016) 479; SWD(2016) 246; SWD(2016) 249, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse 2017. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu - COM(2016) 698, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr XXX/XXX [ametlike kontrollide määrus] muutmise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 kehtetuks tunnistamise kohta - COM(2014) 180, SWD(2014) 65, SWD(2014) 66, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta COM(2016) 482; SWD(2016) 247; SWD(2016) 248, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1170/2009 SWD(2016) 64; SWD(2016) 65; COM(2016) 157
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
3509. istung (põllumjandus/kalandus) 12. ja 13. detsember 2016 EL dokument 28.11.2016
Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 12. ja 13. detsembri 2016. a istungil EL dokument 08.12.2016
Tagasiside