Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 06.06.2016
Toimiku viit: 1-2/16-399
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände soodustamise teatise, Eurodac määruse muudatuse, EASO mandaati kehtestava määruse ning Dublini määruse muutmise eelnõude kohta COM (2016) 197; COM(2016) 270; COM(2016) 271; COM(2016) 272
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: migratsioonipoliitika, kodakondsuseta isik, välisriigi kodanik, pagulane, kolmas riik, varjupaigaõigus, rahvastiku ümberasustamine, biomeetria, väljasaatmine, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
Aastaarv: 2016
Tähis: 2-5/16-00843-3; COM (2016) 197; COM(2016) 270; COM(2016) 271; COM(2016) 272
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 06.06.2016
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem [määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusaks kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil (uuesti sõnastatud) COM(2016) 272, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud) COM(2016) 270, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu Varjupaigaametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 439/2010 Ettepanek COM(2016) 271, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA ÜHISE VAJUPAIGASÜSTEEMI REFORMIMINE JA SEADUSLIKE VÕIMALUSTE PARANDAMINE EUROOPASSE JÕUDMISEKS COM(2016) 197, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3539. istung (justiits- ja siseasjad) 18. mai 2017, Euroopa Liidu Nõukogu 3473. istung (justiits- ja siseküsimused) 9. ja 10 juuni 2016
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände soodustamise teatise, Eurodac määruse muudatuse, EASO mandaati kehtestava määruse ning Dublini määruse muutmise eelnõude kohta COM (2016) 197; COM(2016) 270; COM(2016) 271; COM(2016) 272 EL dokument 06.06.2016
Põhiseaduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade kohta seoses Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände soodustamise teatise, Eurodac määruse muudatuste, EASO mandaati kehtestava määruse ning Dublini määruse muutmise eelnõudega Valdkondliku komisjoni arvamus 15.06.2016
ÕIGK arvamus Euroopa ühtse varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände soodustamine, Eurodac määruse muudatuse... Valdkondliku komisjoni arvamus 16.06.2016
Väliskomisjoni arvamus Eesti seisukohtade kohta seoses Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände soodustamise teatise, Eurodac määruse muudatuste, EASO mandaati kehtestava määruse ning Dublini määruse muutmise eelnõudega Valdkondliku komisjoni arvamus 16.06.2016
Tagasiside