Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 25.11.2013
Toimiku viit: 1-2/13-685
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3280. istung (Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 9. ja 10. detsember 2013
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2013
Tähis: CM 5319/13
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 25.11.2013
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Seotud toimikud: Nõukogu direktiivi, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest, eelnõu suhtes heaks kiidetud Eesti seisukohtade täiendamine, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid COM(2012) 614, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta COM(2012) 541, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamise kohta COM(2012) 131, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta COM(2013) 430, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid ja millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 COM(2012) 542
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3280. istung (Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 9. ja 10. detsember 2013 EL dokument 25.11.2013
Tagasiside