Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 21.11.2013
Toimiku viit: 1-2/13-676
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3279. istung (Justiits- ja siseküsimused) 5. ja 6. detsember 2013
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2013
Tähis: CM 5385/13
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 21.11.2013
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) COM(2012) 11, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa pangakonto arestimise määrus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades {SEK(2011) 937 lõplik} {SEK(2011) 938 lõplik}, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades COM(2013) 554, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta - COM(2012) 744, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE. ELi õiguskaitse tulemustabel. Tõhusa õiguskaitse ja majanduskasvu edendamise vahend COM(2013) 160, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa ühise müügiõiguse kohta
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3279. istung (Justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: 5. ja 6. detsember 2013 EL dokument 21.11.2013
Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 5. ja 6. detsembri 2013. a istungil EL dokument 28.11.2013
Justiits- ja siseküsimuste nõukogu 5.-6.12.2013 ülevaade EL dokument 11.06.2014
Tagasiside