Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 18.07.2012
Toimiku viit: 1-2/12-347
Pealkiri: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, inimtervishoius kasutatavate ravimite kliiniliste katsete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ, COM(2012) 369
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ravim, haldusformaalsused, standardite ühtlustamine, inimkatse, arstiteaduslik uurimus, katsetamine, müügiluba, bioeetika
Aastaarv: 2012
Tähis: COM(2012) 369
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 18.07.2012
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3247. istung (Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 20.-21. juuni 2013
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Mõju hindamise aruande kommenteeritud kokkuvõte kliinilisi katseid käsitleva direktiivi 2001/20/eü läbivaatamise kohta EL dokument 18.07.2012
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi katseid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ COM82012) 369 EL dokument 18.07.2012
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC EL dokument 18.07.2012
Impact assessment report on the revision of the “Clinical Trials Directive” 2001/20/EC EL dokument 18.07.2012
Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa majandus-ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” rakendamine aastal 2011 EL dokument 18.07.2012
Õigusakti eelnõu edastamine vastavalt Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu protokollile nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta, COM(2012) 369 EL dokument 19.07.2012
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi katseid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ, eelnõu kohta EL dokument 04.10.2012
Portugali parlamendi ettepanek COM (2012) 369. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality EL dokument 22.10.2012
Itaalia Senati ettepanek COM (2012) 369. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality EL dokument 22.10.2012
SOTSK arvamus COM(2012)369 Valdkondliku komisjoni arvamus 26.03.2019
Tagasiside