Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 23.05.2019
Toimiku viit: 1-2/19-262
Pealkiri: Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 6. ja 7. juuni 2019
Koosseis: 14
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ELi õigusalane koostöö kriminaalasjades, ELi õigusalane koostöö tsiviilasjades, digitaaltehnoloogia, teabevahetus, vastastikuse tunnustamise põhimõte, elektrooniline tõend, kriminaalõigus, Eurojust, prokuratuur
Aastaarv: 2019
Tähis: CM 2941/19
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 23.05.2019
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1393/2007 kohtuja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine“)- SEC(2018) 272; SWD(2018) 286; SWD(2018) 287; COM(2018) 379, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades - SEC(2018) 271; SWD(2018) 284; SWD(2018) 285; COM(2018) 378, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, õiguse kohta, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes SWD(2018) 52; SWD(2018) 53; COM(2018) 96
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 6. ja 7. juuni 2019 EL dokument 23.05.2019
Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 6. ja 7. juuni 2019. a istungil  EL dokument 30.05.2019
Tagasiside