Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 31.05.2018
Toimiku viit: 1-2/18-439
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades - SEC(2018) 271; SWD(2018) 284; SWD(2018) 285; COM(2018) 378
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: piiriülene koostöö, uus tehnoloogia, kohtulik juurdlus, tunnistus, videokommunikatsioon, ELi õigusalane koostöö tsiviilasjades
Aastaarv: 2018
Tähis: SEC(2018) 271; SWD(2018) 284; SWD(2018) 285; COM(2018) 378
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 31.05.2018
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1393/2007 kohtuja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine“)- SEC(2018) 272; SWD(2018) 286; SWD(2018) 287; COM(2018) 379, Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 6. ja 7. juuni 2019
Seotud dokumendid: Eesti seisukohad piiriülese tsiviiljustiitskoostöö moderniseerimist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta SWD(2018) 284; SWD(2018) 285; SWD(2018) 286; SWD(2018) 287; COM(2018) 378; COM(2018) 379, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu esimesel lugemisel võetud seisukohta järgmiste õigusaktide vastuvõtmise kohta: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine), ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades Käesolev teatis põhineb dokumentidel COM(2018) 378 final - 2018/0203(COD) and COM(2018) 379 final – 2018/0204(COD) COM(2020) 695
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades - SEC(2018) 271; SWD(2018) 284; SWD(2018) 285; COM(2018) 378 EL dokument 31.05.2018
Letter - COM(2018) 378 EL dokument 18.07.2018
Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters [9620/18 - COM (2018) 378 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM (2018) 378 EL dokument 24.10.2018
Tagasiside