Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 20.09.2012
Toimiku viit: 1-2/12-440
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3188. istung (TÖÖHÕIVE, SOTSIAALPOLIITIKA, TERVISE- JA TARBIJAKAITSEKÜSIMUSED) Kuupäev: neljapäev, 4. oktoober 2012 (kl 10.00)
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 4399/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 20.09.2012
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Seotud toimikud: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Töövõimalusterohke majanduse taastumine COM(2012) 173, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Majandusühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise koostöö- ja tolliliidu lepinguga asutatud koostöökomitees Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise sätete kohta, COM(2012) 157, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga asutatud stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogus Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise sätete kohtaCOM(2012) 156, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Majandusühenduse ja Türgi vahelise assotsiatsioonilepinguga asutatud assotsiatsiooninõukogus Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise sätete kohta, COM(2012) 152, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga asutatud stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogus Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise sätete kohta, COM(2012) 158, Ettepanek võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (kahekümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) {SEK(2011) 750 lõplik} {SEK(2011) 751 lõplik}
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3188. istung (TÖÖHÕIVE, SOTSIAALPOLIITIKA, TERVISE- JA TARBIJAKAITSEKÜSIMUSED) Kuupäev: neljapäev, 4. oktoober 2012 (kl 10.00) EL dokument 20.09.2012
PROTOKOLLI KAVANDI ADDENDUM Euroopa Liidu Nõukogu 3188. istung (TÖÖHÕIVE, SOTSIAALPOLIITIKA, TERVISE- JA TARBIJAKAITSEKÜSIMUSED) 4. oktoobril 2012 Luxembourgis EL dokument 06.05.2013
Tagasiside