Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 18.02.2013
Toimiku viit: 1-2/13-71
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3228. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: neljapäev, 7. märts (kl 10.00) ja reede, 8. märts (kl 10.00) 2013
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2013
Tähis: CM 1632/13
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 15.02.2013
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse registreeritud reisijate programm COM(2013) 97 {SWD(2013) 50} {SWD(2013) 51} {SWD(2013) 52}, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Schengeni ala toimimist käsitlev poolaastaaruanne 1. november 2011 – 30. aprill 2012 COM(2012) 230, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) COM(2012) 11, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006 seoses riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning registreeritud reisijate programmi kasutuselevõtuga COM(2013) 96, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse liikmesriikidel, kes on 21. mail 1963. aastal sõlmitud tuumakahjustustega seotud tsiviilvastutuse Viini konventsiooni osalised, kõnealust konventsiooni muutev protokoll Euroopa Liidu huvides ratifitseerida või sellega ühineda COM(2012) 550, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK COM(2013) 42, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete registreerimiseks {SWD(2013) 47} {SWD(2013) 48} {SWD(2013) 49} COM(2013) 95, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3228. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: neljapäev, 7. märts (kl 10.00) ja reede, 8. märts (kl 10.00) 2013 EL dokument 18.02.2013
Eesti seisukohad justiitsküsimustes Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 7. ja 8. märtsi 2013. a istungil EL dokument 28.02.2013
Tagasiside