Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 02.10.2012
Toimiku viit: 1-2/12-478
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3192. istung (üldasjad) Kuupäev: teisipäev, 16. oktoober 2012 (kl 10.00)
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: fond (EL), majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 4615/12 EN
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 02.10.2012
Valdkond: Üldasjad
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi kehtestamise kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014 – 2020)
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3192. istung (üldasjad) Kuupäev: teisipäev, 16. oktoober 2012 (kl 10.00) EL dokument 02.10.2012
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 16. oktoobri 2012. a istungist EL dokument 25.10.2012
Tagasiside