Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 06.06.2013
Toimiku viit: 1-2/13-303
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3247. istung (Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 20.-21. juuni 2013
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2013
Tähis: CM 3073/13
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 06.06.2013
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Seotud toimikud: Nõukogu direktiivi, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest, eelnõu suhtes heaks kiidetud Eesti seisukohtade täiendamine, Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta COM(2012)788, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid COM(2012) 614, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta COM(2012) 541, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamise kohta COM(2012) 131, Eesti seisukohad täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise regulatsiooni kehtestamise kohta Euroopa Liidus, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta COM(2011) 866, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks COM(2012) 617, Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, inimtervishoius kasutatavate ravimite kliiniliste katsete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/20/EÜ, COM(2012) 369, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid ja millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 COM(2012) 542, Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV mis käsitleb inimtervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvust ja nende hõlmamist riiklike tervisekindlustussüsteemidega COM(2013) 168, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014 – 2020)
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3247. istung (Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 20.-21. juuni 2013 EL dokument 06.06.2013
Eesti seisukohad Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 20. ja 21. juuni 2013. a istungil EL dokument 13.06.2013
Tagasiside