Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 02.06.2017
Toimiku viit: 1-2/17-376
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3548. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 15. ja 16. juuni 2017
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: võrdne kohtlemine, sooline võrdsus, puudega inimene, sotsiaalkindlustuse ühtlustamine, tööohutus, migrantide integreerimine, noorte tööhõive, tervisekasvatus, arstiteaduslik uurimus
Aastaarv: 2017
Tähis: CM 2949/17
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 02.06.2017
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid COM(2012) 614, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega SWD(2016) 52; SWD(2016) 53; COM(2016) 128, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest SWD(2017) 7; SWD(2017) 8; COM(2017) 11, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega COM(2015) 615, SWD(2015)264, SWD(2015)265, SWD(2015)266, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst) - SWD(2016) 460; SWD(2016) 461; COM(2016) 815, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Euroopa poolaasta 2017: riigipõhised soovitused - COM(2017) 500
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3548. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 15. ja 16. juuni 2017 EL dokument 02.06.2017
Eesti seisukohad Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 15. ja 16. juuni 2017. a istungil   EL dokument 08.06.2017
Tagasiside