Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 16.01.2017
Toimiku viit: 1-2/17-26
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd SWD(2016) 434; SWD(2016) 435; COM(2016) 821
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: teenuste osutamise vabadus, liidu õiguse riigisisene rakendamine, õigusaktide ühtlustamine, ühtne turg, teenused, infosüsteem, haldusformaalsused, asutamisõigus, teabe avalikustamine, teabevahetus
Aastaarv: 2017
Tähis: SWD(2016) 434; SWD(2016) 435; COM(2016) 821
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 16.01.2017
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3544. istung (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos) 29.-30. mai 2017, Teatis - COM (2016) 820; COM (2016) 821; COM (2016) 822; COM (2016) 823; COM (2016) 824
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd SWD(2016) 434; SWD(2016) 435; COM(2016) 821 EL dokument 16.01.2017
Letter - COM(2016) 821 EL dokument 17.01.2017
NOTE DE TRANSMISSION Origine: Sénat français Objet: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the enforcement of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System [doc. 5278/17 COMPET 21 MI 31 ETS 2 DIGIT 5 SOC 15 EMPL 11 CONSOM 10 CODEC 34 IA 6 - COM (2016) 821 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM (2016) 821 EL dokument 16.03.2017
Teatis - COVER NOTE From: German Bundesrat Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the enforcement of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System [doc. 5278/17 COMPET 21 MI 31 ETS 2 DIGIT 5 SOC 15 EMPL 11 CONSOM 10 CODEC 34 IA 6 - COM (2016) 821 EL dokument 20.03.2017
Teatis - COVER NOTE From: Austrian Bundesrat Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the enforcement of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System [doc. 5278/17 COMPET 21 MI 31 ETS 2 DIGIT 5 SOC 15 EMPL 11 CONSOM 10 CODEC 34 IA 6 - COM (2016) 821 EL dokument 11.04.2017
Teatis - COVER NOTE From: Senato della Repubblica Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the enforcement of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System [doc. 5278/17 COMPET 21 MI 31 ETS 2 DIGIT 5 SOC 15 EMPL 11 CONSOM 10 CODEC 34 IA 6 - COM (2016) 821 EL dokument 01.06.2017
Teatis - COVER NOTE From: Austrian Bundesrat Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the enforcement of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System [doc. 5278/17 COMPET 21 MI 31 ETS 2 DIGIT 5 SOC 15 EMPL 11 CONSOM 10 CODEC 34 IA 6 - COM (2016) 821 EL dokument 11.12.2018
Eesti seisukoha täiendamine Euroopa Komisjoni teenuste paketti kuuluva direktiivi, millega kehtestatakse teenustega seotud nõuetest teavitamise kord, eelnõu kohta - COM(2016) 821 EL dokument 17.01.2019
Majanduskomisjoni arvamus:Eesti seisukoha täiendamine Euroopa Komisjoni teenuste paketti kuuluva direktiivi, millega kehtestatakse teenustega seotud nõuetest teavitamise kord, eelnõu kohta – COM(2016) 821 Valdkondliku komisjoni arvamus 30.01.2019
Tagasiside