Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 05.02.2014
Toimiku viit: 1-2/14-68
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3295. istung (Konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 20. ja 21. veebruar 2014
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2014
Tähis: CM 1471/14
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 05.02.2014
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2013) 222 final} {SWD(2013) 223 final} {SWD(2013) 225 final} COM(2013) 449, KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE JA EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE MAJANDUSKASVU JA TÖÖHÕIVE ÜHTNE TURG: LIIKMESRIIKIDES TEHTUD EDUSAMMUDE JA JÄRELEJÄÄNUD TÕKETE ANALÜÜS - Panus 2014. aasta majanduskasvu analüüsi - COM(2013) 785, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Tööstustoodete siseturu tulevik - COM(2014) 25, SWD(2014) 23, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Energiahinnad ja -kulud Euroopas - COM(2014) 21, SWD(2014) 19, SWD(2014) 20, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt COM(2013) 207, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kliima- ja energiapoliitikaraamistik ajavahemikuks 2020–2030 COM(2014) 15, SWD(2014) 15, SWD(2014)16, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa tööstuse taassünd - COM(2014) 14, SWD(2014) 14, KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE EUROOPA TEADUSRUUMI 2013. AASTA EDUARUANDE KOHTA COM(2013) 637, Ettepanek: nõukogu määrus Euroopa sihtasutuse (Fundatio Eurpaea) põhikirja kohta COM(2012) 35, KOMISJONI TEATIS 2014. aasta majanduskasvu analüüs COM(2013) 800, KOMISJONI ARUANNE Eduaruanne vajalike kontaktide loomise kohta Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) vahel COM(2014) 56, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega luuakse kosmose jälgimise ja seire toetusprogramm {SWD(2013) 54 final} {SWD(2013) 55 final} COM(2013) 107
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3295. istung (Konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 20. ja 21. veebruar 2014 EL dokument 05.02.2014
Eesti seisukohad Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 20. ja 21. veebruari 2014. a istungil EL dokument 13.02.2014
Tagasiside