Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 12.01.2017
Toimiku viit: 1-2/17-13
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ COM(2017) 8
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: Euroopa Liidu institutsioon, füüsiline isik, eraelu puutumatuse kaitse, informaatikaalane seadusandlus, andmeedastus, andmekaitse, isikuandmed, ELi asutus, vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Aastaarv: 2017
Tähis: COM(2017) 8
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 12.01.2017
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: Arvamus - COM(2017) 7; COM(2017) 8; COM(2017) 9; COM(2017) 10, 3546. istung (justiits- ja üldasjad) 8. ja 9. juuni 2017
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ COM(2017) 8 EL dokument 12.01.2017
Letter / COM(2017) 8 EL dokument 23.03.2017
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning andmete vaba liikumist, eelnõu kohta COM(2017) 8 EL dokument 23.03.2017
Põhiseaduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning andmete vaba liikumist, eelnõu kohta COM (2017) 8 Valdkondliku komisjoni arvamus 13.04.2017
Arvamus - OPINION From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC Doc. 5034/17 DATAPROTECT 2 JAI 2 DAPIX 2 FREMP 1 DIGIT 2 CODEC 4 [COM(2017) 8 final] Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 8 EL dokument 11.05.2017
Tagasiside