Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 25.11.2021
Toimiku viit: 1-2/21-780
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa Liidu “Eesmärk 55” kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta - COM(2021) 551, COM(2021) 554, COM(2021) 555, COM(2021) 567, COM(2021) 552, COM(2021) 571, COM(2021) 556
Koosseis: 14
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: kasvuhoonegaas, gaasiheidete vähendamine, ELi heitkogustega kauplemise süsteem, ELi keskkonnapoliitika, meretransport, õhutransport, innovatsioon, investeering, mootorsõidukite põhjustatud reostus, maakasutus, metsapoliitika
Aastaarv: 2021
Tähis: COM(2021) 551, COM(2021) 554, COM(2021) 555, COM(2021) 567, COM(2021) 552, COM(2021) 571, COM(2021) 556
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 25.11.2021
Valdkond: Keskkond
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2018/841 kohaldamisala osas, lihtsustades täitmiseeskirju, kehtestades liikmesriikidele 2030. aastaks eesmärgid ja võttes kohustuse saavutada ühiselt 2035. aastaks maakasutus-, metsandus- ja põllumajandussektoris kliimaneutraalsus, ning määrust (EL) 2018/1999 seire, aruandluse, edusammude jälgimise ja läbivaatamise parandamise osas (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2021) 554 - SWD(2021) 551 - SWD(2021) 609 - SWD(2021) 610; COM(2021) 554, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2015/1814 seoses lubatud heitkoguse ühikute kogusega, mis lisatakse ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi kuni 2030. aastani - SWD(2021) 552; COM(2021) 571, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse liidus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem, otsust (EL) 2015/1814, mis käsitleb ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi loomist ja toimimist, ning määrust (EL) 2015/757 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2021) 551 - SWD(2021) 557 - SWD(2021) 601 - SWD(2021) 602; COM(2021) 551, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ seoses lennunduse panusega kogu ELi majandust hõlmavasse heitkoguste vähendamise eesmärki ja üleilmse turupõhise meetme asjakohase rakendamisega - SEC(2021) 552 - SWD(2021) 555 - SWD(2021) 603 - SWD(2021) 604; COM(2021)552, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ seoses liidus asuvate õhusõidukikäitajate teavitamisega üleilmse turupõhise meetme raames kohaldatavatest kompenseerimisnõuetest - COM(2021) 567, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2019/631, et karmistada uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite norme kooskõlas liidu suuremate kliimaeesmärkidega (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2021) 556 - SWD(2021) 188 - SWD(2021) 613 - SWD(2021) 614; COM(2021) 556
Seotud dokumendid: Seisukoha andmine: Euroopa Liidu “Eesmärk 55” kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Eesti seisukohad Euroopa Liidu “Eesmärk 55” kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta - COM(2021) 551, COM(2021) 554, COM(2021) 555, COM(2021) 567, COM(2021) 552, COM(2021) 571, COM(2021) 556 EL dokument 25.11.2021
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja arvamuse avaldamine Vabariigi Valitsuse kliimapaketi „Eesmärk 55“ eelnõude seisukohtade kohta Kiri 03.12.2021
Eesti Keemiatööstuse Liidu pöördumine seoses kliimapaketi "Eesmärk 55" eelnõude seisukohtadega Kiri 06.12.2021
Eestimaa Looduse Fondi pöördumine Kiri 06.12.2021
“Eesmärk 55” menetlemine Riigikogus Kiri 08.12.2021
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja täiendav arvamuse avaldamine Eesti seisukohtade kohta Euroopa Liidu “Eesmärk 55” kliimapaketi eelnõude osas Kiri 08.12.2021
Tööandjate kommentaarid valitsuse seisukohtadele FF55 osas Kiri 09.12.2021
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu kommentaarid kliimapaketi "Eesmärk 55" Eesti seisukohtade eelnõule Kiri 09.12.2021
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate AssotsiatsioonI kommentaarid "Eesmärk 55" eelnõude osas Kiri 10.12.2021
Eesti Elektritööstuse Liidu seisukohad EL kliimapaketile Eesmärk 55 Kiri 10.12.2021
Eesti Erametsaliidu arvamus eesmärk 55 osas Kiri 10.12.2021
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu täiendav seisukoht kliimapakett ``Eesmärk 55`` eelnõule Kiri 16.12.2021
Majanduskomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Liidu “Eesmärk 55” kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 16.12.2021
Keskkonnakomisjoni arvamus Euroopa Liidu “Eesmärk 55” kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta - COM(2021) 551, COM(2021) 554, COM(2021) 555, COM(2021) 567, COM(2021) 552, COM(2021) 571, COM(2021) 556 Valdkondliku komisjoni arvamus 16.12.2021
ELAK vastuskiri pöördumistele Kiri 31.12.2021
Tagasiside