Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 14.12.2016
Toimiku viit: 1-2/16-910
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst) - SWD(2016) 460; SWD(2016) 461; COM(2016) 815
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: mittetöötav elanikkond, peretoetus, töötuskindlustus, sotsiaalkindlustusõigus, sotsiaalkindlustuse ühtlustamine, ELi riigid, hooldushüvitis
Aastaarv: 2016
Tähis: SWD(2016) 460; SWD(2016) 461; COM(2016) 815
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 14.12.2016
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3548. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 15. ja 16. juuni 2017, Teatis COVER NOTE From: Polish Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (Text with relevance for the EEA and Switzerland) - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2016)815, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3523. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 3. märts 2017, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3569. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 23. oktoober 2017
Seotud dokumendid: Teatis - COVER NOTE From: Polish Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (Text with relevance for the EEA and Switzerland) - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2016)815
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst) - SWD(2016) 460; SWD(2016) 461; COM(2016) 815 EL dokument 14.12.2016
COM(2016) 815/ Letter EL dokument 12.01.2017
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise määruse ja selle rakendusmääruse muutmist käsitleva eelnõu kohta COM(2016) 815 EL dokument 06.03.2017
Teatis - COVER NOTE From: French Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (Text with relevance for the EEA and Switzerland) COM(2016) 815 EL dokument 10.03.2017
Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (Text with relevance for the EEA and Switzerland) - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality EL dokument 16.03.2017
Teatis COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (Text with relevance for the EEA and Switzerland) - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2016) 815 EL dokument 16.03.2017
Sotsiaalkomisjoni arvamus COM(2016) 815 Valdkondliku komisjoni arvamus 22.03.2017
Teatis - COVER NOTE From: Danish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (Text with relevance for the EEA and Switzerland) - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2016) 815 EL dokument 02.05.2017
Tagasiside