Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 27.01.2012
Toimiku viit: 1-2/12-37
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) COM(2012) 11
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: teabe avalikustamine, infotehnoloogia, isikuandmed, digiteerimine, e-valitsus, infoühiskond, eraelu puutumatuse kaitse, andmekaitse, andmeedastus, elektronkaubandus, infotehnoloogia rakendused
Aastaarv: 2012
Tähis: COM(2012) 11, ST 14939/12
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 27.01.2012
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3298. istung (justiits- ja siseküsimused) 3.-4. märts 2014, Euroopa Liidu Nõukogu 3415. istung 8. - 9. oktoober 2015, Kutse kohtumisele ELi andmekaitsedirektiivi muutmine, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3279. istung (Justiits- ja siseküsimused) 5. ja 6. detsember 2013, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3354. istung (justiits- ja siseküsimused) 4. ja 5. detsember 2014, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3396. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: 15. ja 16. juuni 2015, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3207. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: neljapäev, 6. detsember (kl 10.00), ja reede, 7. detsember (kl 10.00) 2012, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3376. istung (justiits - ja siseküsimused), 12-13. märts 2015, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3319. istung (Justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: 5. ja 6. juuni 2014, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta COM(2012) 9, COM(2012) 10, COM(2012) 11, COM(2012) 12, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3260. istung (justiits- ja siseküsimused) 7. ja 8. oktoober 2013, Eesti seisukohad justiits- ja siseküsimuste nõukogu 29. ja 30. jaanuari 2015. a mitteametlikul kohtumisel, Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite 17. ja 18. jaanuari 2013. a mitteametlikul kohtumisel, SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus) 5419/1, 3336. istung (justiits- ja siseasjad) 9. ja10 oktoober 2014, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3244. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: 6./7. juuni 2013, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3195. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: neljapäev, 25. oktoober (kl 10.00) ja reede, 26. oktoober (kl 10.00), EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3228. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: neljapäev, 7. märts (kl 10.00) ja reede, 8. märts (kl 10.00) 2013, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)) vastuvõtmisega ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamisega COM(2016) 214
Seotud dokumendid: Kutse kohtumisele andmekaitsedirektiivi muutmiseks
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), COM(2012) 11 EL dokument 27.01.2012
Arvamus - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data Doc. 5833/12 DATAPROTECT 6 JAI 41 DAPIX 9 FREMP 8 COMIX 59 CODEC 217 [COM(2012) 10 final] Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) Doc. 5853/12 DATAPROTECT 9 JAI 44 MI 58 DRS 9 DAPIX 12 FREMP 7 COMIX 61 CODEC 219 [COM(2012) 11 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality COM(2012) 9, COM(2012) 10, COM(2012) 11 EL dokument 16.10.2012
NOTE From: The Austrian Federal Council To: General Secretariat of the Council - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) Doc 5853/12 DATAPROTECT 9 JAI 44 MI 58 DRS 9 DAPIX 12 FREMP 7 COMIX 61 CODEC 219 [COM (2012) 11 final] EL dokument 24.09.2015
Tagasiside