Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 16.09.2013
Toimiku viit: 1-2/13-495
Pealkiri: Euroopa Liidu Nõukogu 3259. istung (Üldasjad) 30.09.2013
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: fond (EL), majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus, innovatsioon, digitaaltehnoloogia, majanduskasv, ELi tööhõivepoliitika, majandus- ja rahaliit
Aastaarv: 2013
Tähis: CM 4218/13
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 13.09.2013
Valdkond: Üldasjad
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS erisätete kohta, milles käsitletakse Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist seoses eesmärgiga „Euroopa territoriaalne koostöö” {SEC(2011) 1138 final}, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014 – 2020), Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi kehtestamise kohta
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Euroopa Liidu Nõukogu 3259. istung (Üldasjad) 30.09.2013 EL dokument 16.09.2013
Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 30. septembri 2013. a istungil EL dokument 26.09.2013
Tagasiside