Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 09.07.2012
Toimiku viit: 1-2/12-329
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3184. istung (üldasjad) Kuupäev: teisipäev, 24. juuli 2012 (10.00)
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: üldeelarve (EL), majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus, fond (EL), Euroopa Ülemkogu
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 3825/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 09.07.2012
Valdkond: Üldasjad
Seotud toimikud: Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006, Ülevaade Euroopa Ülemkogu 28. ja 29. juuni 2012. a kohtumisest, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006, Eelnõu Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 24. juulil 2012. a Brüsselis toimuval istungil, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve – II osa: poliitikavaldkonnad {SEK(2011) 867 lõplik} {SEK(2011) 868 lõplik}
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
PROTOKOLLI KAVANDI ADDENDUM. Euroopa Liidu Nõukogu 3184. istung (ÜLDASJAD) 24. juulil 2012 Brüsselis EL dokument 17.01.2013
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 24. juuli 2012. a istungist EL dokument 02.08.2012
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3184. istung (üldasjad) EL dokument 23.07.2012
3184e session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE (Affaires générales) EL dokument 23.07.2012
3184th meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (General Affairs) EL dokument 23.07.2012
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3184. istung (üldasjad) Kuupäev: teisipäev, 24. juuli 2012 (kell 10.30) Koht: NÕUKOGU JUSTUS LIPSIUSE HOONE Rue de la Loi 175, 1048 BRÜSSEL EL dokument 20.07.2012
3184th meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (General Affairs) Date: Tuesday 24 July 2012 (10.30) Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS EL dokument 20.07.2012
3184e session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE (Affaires générales) Date: mardi 24 juillet 2012 (10 h 30) Lieu: CONSEIL BÂTIMENT JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES EL dokument 20.07.2012
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3184. istung (üldasjad) Kuupäev: teisipäev, 24. juuli 2012 (10.00) EL dokument 09.07.2012
Tagasiside