Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 27.09.2012
Toimiku viit: 1-2/12-471
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid ja millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 COM(2012) 542
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: meditsiiniline diagnoos, ohutusnorm, meditsiiniseadmed ja kirurgilised instrumendid, kvaliteedistandard, turustusnorm
Aastaarv: 2012
Tähis: COM(2012) 542, SWD(2012) 273, 274
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 27.09.2012
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Seotud toimikud: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3206. istung (TÖÖHÕIVE, SOTSIAALPOLIITIKA, TERVISE- JA TARBIJAKAITSEKÜSIMUSED) Kuupäev: Neljapäev, 6. detsember (kl 10.00), ja reede, 7. detsember (kl 10.00) 2012, 3323. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse) 19. ja 20. juuni 2014, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3280. istung (Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 9. ja 10. detsember 2013, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3398. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 18. ja 19. juuni 2015, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta COM(2012) 541, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3247. istung (Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 20.-21. juuni 2013, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3434. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 7. detsember 2015, Eesti seisukohad meditsiiniseadmeid ja in vitro diagnostikameditsiiniseadmeid käsitlevate Euroopa Liidu määruste eelnõude kohta, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3351. istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 1. detsember 2014
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid ja millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 COM(2012) 542 EL dokument 27.09.2012
Töödokument SWD(2012)273, COM(2012) 542 EL dokument 27.09.2012
KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT MEDITSIINISEADMEID KÄSITLEVA ÕIGUSLIKU RAAMISTIKU LÄBIVAATAMISE MÕJUHINNANGU KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Lisatud dokumentidele: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid ja millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta SWD(2012) 274, COM(2012) 542 EL dokument 27.09.2012
COM(2012) 542 Letter EL dokument 02.10.2012
Kaaskiri - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Medical devices, and amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on in vitro diagnostic medical devices - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality COM(2012) 541, COM(2012) 542 EL dokument 30.10.2012
Kaaskiri - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on in vitro diagnostic medical devices Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Medical devices, and amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality COM(2012) 541; COM(2012) 542 EL dokument 13.12.2012
Nõukogu põhjendus: NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ – Nõukogu põhjendused – Nõukogu poolt vastu võetud 7. märtsil 2017 - COM(2012) 542 EL dokument 08.03.2017
Tagasiside