Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 24.05.2018
Toimiku viit: 1-2/18-370
Pealkiri: Euroopa Liidu Nõukogu istung (Transport, telekommunikatioon ja energia) 07., 08. ja 11. juuni 2018, 3623
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: telekommunikatsioon, konkurentsipoliitika, ühtne turg, digitaaltehnoloogia, eraelu puutumatuse kaitse, andmekaitse, infoturve, avalik sektor, info kättesaadavus
Aastaarv: 2018
Tähis: CM 2850/18
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 24.05.2018
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõu kohta COM(2016) 587; COM(2016) 588;COM(2016) 589; COM(2016) 590; COM(2016) 591, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (uuesti sõnastatud)SWD(2018) 127; SWD(2018) 128; SWD(2018) 129; SWD(2018) 145; COM(2018) 234, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS raamistiku kohta isikustamata andmete vabaks liikumiseks Euroopa Liidus COM(2017) 495; SWD(2017) 304; SWD(2017) 305, Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni küberpaketi kohta - JOIN 2017) 450; COM (2017) 477; COM (2017) 476, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS - JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia SWD(2015) 100; COM(2015) 192, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus) (EMPs kohaldatav tekst)- SWD(2017) 3; SWD(2017) 4; SWD(2017) 5; SWD(2017) 6; COM(2017) 10
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Euroopa Liidu Nõukogu istung (Transport, telekommunikatioon ja energia) 07., 08. ja 11. juuni 2018, 3623 EL dokument 24.05.2018
Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu telekommunikatsiooniministrite 8. juuni 2018. a kohtumisel EL dokument 07.06.2018
Tagasiside