Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 30.05.2018
Toimiku viit: 1-2/18-435
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1224/2009, nõukogu määruseid (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 1967/2006 ja (EÜ) nr 1005/2008 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1139 kalanduskontrolli osas- SEC(2018) 267; SWD(2018) 279; SWD(2018) 280; COM(2018) 368
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: kalavarude kaitse, merekalapüük, ühine kalanduspoliitika, lossitud kala kogus, püügipiirkond, kalalaev, kalanduse järelevalve, kaaspüük, lubatud püük, saak liikide kaupa
Aastaarv: 2018
Tähis: SEC(2018) 267; SWD(2018) 279; SWD(2018) 280; COM(2018) 368
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 30.05.2018
Valdkond: Põllumajandus ja kalandus
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1224/2009, nõukogu määruseid (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 1967/2006 ja (EÜ) nr 1005/2008 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1139 kalanduskontrolli osas- SEC(2018) 267; SWD(2018) 279; SWD(2018) 280; COM(2018) 368 EL dokument 30.05.2018
Eesti seisukohad kalanduskontrolli käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta - COM(2018) 368 EL dokument 06.09.2018
Keskkonnakomisjoni arvamus määruse eelnõu kohta, mis puudutab kalanduskontrolli Valdkondliku komisjoni arvamus 04.04.2019
Tagasiside