Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 30.03.2021
Toimiku viit: 1-2/21-179
Pealkiri: Teatis - COVER NOTE From: The Senate of the Parliament of the Czech Republic Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 851/2004 establishing a European Centre for disease prevention and control [12972/20 - COM (2020) 726] and Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a reinforced role for the European Medicines Agency in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices [12971/20 - COM (2020) 725] and Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 1082/2013/EU [12973/20 - COM (2020) 727] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2020) 725, COM (2020) 726, COM (2020) 727
Koosseis: 14
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2021
Tähis: COM (2020) 725, COM (2020) 726, COM (2020) 727
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 30.03.2021
Valdkond: Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse
Seotud toimikud: Euroopa terviseliit Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse tõsiseid piiriüleseid terviseohtusid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1082/2013/EL- COM(2020) 727, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Euroopa Ravimiameti suuremat rolli kriisiks valmisolekus ja kriisiohjamises ravimite ja meditsiiniseadmete valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst)- COM(2020) 725, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus- COM(2020) 726
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Teatis - COVER NOTE From: The Senate of the Parliament of the Czech Republic Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 851/2004 establishing a European Centre for disease prevention and control [12972/20 - COM (2020) 726] and Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a reinforced role for the European Medicines Agency in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices [12971/20 - COM (2020) 725] and Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 1082/2013/EU [12973/20 - COM (2020) 727] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2020) 725, COM (2020) 726, COM (2020) 727 EL dokument 30.03.2021
Teatis - COVER NOTE From: The Italian Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a reinforced role for the European Medicines Agency in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices [12971/20 - COM(2020) 725 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 851/2004 establishing a European Centre for disease prevention and control [12972/20 - COM(2020) 726 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 1082/2013/EU [12973/20 - COM(2020) 727 EL dokument 27.05.2021
Tagasiside