Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 14.03.2017
Toimiku viit: 1-2/17-165
Pealkiri: Teatis - COM (2016) 820; COM (2016) 821; COM (2016) 822; COM (2016) 823; COM (2016) 824
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2017
Tähis: COM (2016) 820; COM (2016) 821; COM (2016) 822; COM (2016) 823; COM (2016) 824
Liik: Muu EL dokument
Saabumise kuupäev: 14.03.2017
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse uute kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnevat proportsionaalsuse kontrolli (EMPs kohaldatav tekst)- SWD(2016) 462; SWD(2016) 463; COM(2016) 822, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV määrusega ... [Euroopa teenuste e-kaardi määrus] kasutusele võetud Euroopa teenuste e-kaardi õigus- ja tegevusraamistiku kohta (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2016) 437; SWD(2016) 438; COM(2016) 823, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE milles käsitletakse reformisoovitusi seoses kutsealateenuste reguleerimisega - SWD(2016) 436; COM(2016) 820, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd SWD(2016) 434; SWD(2016) 435; COM(2016) 821, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega võetakse kasutusele Euroopa teenuste e-kaart ja sellega seotud haldusvahendid (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2016) 439; SWD(2016) 442; COM(2016) 824
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Teatis - COM (2016) 821; COM (2016) 822; COM (2016) 823; COM (2016) 824 EL dokument 14.03.2017
Teatis COVER NOTE From: The Portuguese Parliament (Assembleia da República) European Affairs Committee (Comissão de Assuntos Europeus) Subject: - COM (2016) 820; COM (2016) 821; COM (2016) 822; COM (2016) 823; COM (2016) 824 EL dokument 17.03.2017
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teenuste paketi kohta - COM (2016) 820; COM (2016) 821; COM (2016) 822; COM (2016) 823; COM (2016) 824 EL dokument 13.04.2017
MAJK arvamus teenuste paketi kohta COM (2016) 820; COM (2016) 821; COM (2016) 822; COM (2016) 823; COM (2016) 824 Valdkondliku komisjoni arvamus 12.05.2017
Tagasiside