Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 20.11.2017
Toimiku viit: 1-2/17-755
Pealkiri: Koosolekukutse ja esialgne programm Euroopa Liidu Nõukogu (Transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 4. ja 5. detsember 2017 - 3581
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: maanteetransport, õhutransport, konkurentsivõime, transpordivõrk, digitaaltehnoloogia, teabevahetus, satelliitnavigatsioon
Aastaarv: 2017
Tähis: CM 5062/17
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 20.11.2017
Valdkond: Transport, telekommunikatsioon ja energeetika
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas - SWD(2017) 184; SWD(2017) 185; SWD(2017) 186; SWD(2017) 187; COM(2017) 277, Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ (raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest) teatavaid sõidukite maksustamist käsitlevaid sätteid - SWD(2017) 180; SWD(2017) 181; COM(2017) 276, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - SWD(2017) 184; SWD(2017) 185; SWD(2017) 186; SWD(2017) 187; COM(2017) 278, KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE programmide Galileo ja EGNOS rakendamise ning Euroopa GNSSi Agentuuri tegevuse kohta - COM(2017) 616; SWD(2017) 346, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 868/2004 SWD(2017) 182; SWD(2017) 183; COM(2017) 289
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Koosolekukutse ja esialgne programm Euroopa Liidu Nõukogu (Transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 4. ja 5. detsember 2017 - 3581 EL dokument 20.11.2017
Tagasiside