Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 14.05.2015
Toimiku viit: 1-2/15-256
Pealkiri: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS - JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE EUROOPA RÄNDE TEGEVUSKAVA COM(2015) 240
Koosseis: 13
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: immigratsioon, piiriülene koostöö, migratsioonipoliitika, poliitiline varjupaik, ELi programm, Euroopa Liidu välispiir, viisapoliitika, inimkaubandus, biomeetria, Frontex, hädaabi
Aastaarv: 2015
Tähis: COM(2015) 240; COM(2015) 286; C(2015) 3560; COM(2015) 236; COM(2015) 285; COM(2015) 238; COM(2015) 451; COM(2015) 389; COM(2015) 454; JOIN(2015) 40; COM(2015) 490
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 14.05.2015
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi tagasisaatmisalane tegevuskava COM(2015) 453, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi tegevuskava rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise tõkestamiseks (2015– 2020) - COM(2015) 285, ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Pagulaskriisi lahendamine Euroopas: ELi välistegevuse roll JOIN(2015) 40, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDIJA NÕUKOGU OTSUS paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta ajutiste meetmete võtmiseks rahvusvahelise kaitse valdkonnas, et toetada Itaaliat ja Kreekat COM(2015) 238, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia, Kreeka ja Ungari toetamiseks COM(2015) 451, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks COM(2015) 286, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Pagulaskriisiga toime tulekuks Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad operatiiv-, eelarve- ja õigusmeetmed COM(2015) 490, KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Schengeni ala toimimist käsitlev seitsmes poolaastaaruanne 1. november 2014 - 30. aprill 2015 COM(2015) 236, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE riigihanke-eeskirjade kohta seoses praeguse varjupaigakriisiga COM(2015) 454
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS - JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE EUROOPA RÄNDE TEGEVUSKAVA COM(2015)240 EL dokument 14.05.2015
Eesti seisukohad Euroopa rände tegevuskava kohta COM(2015) 240; COM(2015) 286; C(2015) 3560 EL dokument 11.06.2015
Põhiseaduskomisjoni arvamus rände tegevuskava kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 11.06.2015
Kultuurikomisjoni arvamus - Euroopa rände tegevuskava Valdkondliku komisjoni arvamus 11.06.2015
ÕIGK arvamus-Euroopa rände tegevuskava Valdkondliku komisjoni arvamus 15.06.2015
VÄLK arvamus ELAKile COM (2015) 240 Valdkondliku komisjoni arvamus 16.06.2015
ÕIGK arvamus rände tegevuskava teise rakenduspaketi kohta Valdkondliku komisjoni arvamus 07.12.2015
KULK - väljavõte protokollist nr Valdkondliku komisjoni arvamus 08.12.2015
Põhiseaduskomisjoni arvamus Valdkondliku komisjoni arvamus 09.12.2015
Teatis - COVER NOTE From: Senate of the Italian Republic date of receipt: 4 March 2016 To: General Secretariat of the Council Subject: RISOLUZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and ProportionalityAmministrazione) - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity COM(2015) 240; COM(2015) 236; COM(2015) 285; COM(2015) 286; COM(2015) 238; COM(2015) 451; COM(2015) 389; COM(2015) 454; JOIN(2015) 40; COM(2015) 490 EL dokument 14.03.2016
Sotisaalkomisjoni arvamus Euroopa rände tegevuskava kohta (COM(2015) 240) Valdkondliku komisjoni arvamus 26.03.2019
Tagasiside