Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Toimik: Eesti seisukohad Euroopa Liidu õiglase ülemineku mehhanismi kohta COM(2020)21; COM(2020)22; COM(2020)23
Dokumendi viit: 1-2/20-123/1
Dokumendi loomise kuupäev: 19.03.2020
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa Liidu õiglase ülemineku mehhanismi kohta COM(2020)21; COM(2020)22; COM(2020)23
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Euroopa Liidu asjade komisjon
Valdkondlik komisjon: Rahanduskomisjon
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega asutatakse õiglase ülemineku fond COM(2020) 22, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kestliku Euroopa investeerimiskava Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava COM(2020) 21, Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad COM(2020) 23
Seotud dokumendid: Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetlusse võtmine, Eesti seisukohad Euroopa Liidu õiglase ülemineku mehhanismi kohta COM(2020)21; COM(2020)22; COM(2020)23 (1-2/20-123/1)
Faili nimi Juurdepääsupiirang Piirangu alus Kehtiv kuni
Eesti seisukohad Avalik
Eesti seisukohad bdoc Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 3 teave, mille avalikuks tulek kahjustaks riigi välissuhtlemist 31.01.2020 - 31.01.2025
Lisa Avalik
Lisa Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 3 teave, mille avalikuks tulek kahjustaks riigi välissuhtlemist 31.01.2020 - 31.01.2025
Lisa Avalik
Lisa Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 3 teave, mille avalikuks tulek kahjustaks riigi välissuhtlemist 31.01.2020 - 31.01.2025
Lisa Avalik
Tagasiside