Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Dokumendi viit: 2-8/19-1/8
Dokumendi loomise kuupäev: 19.11.2019
Pealkiri: Dokumentide korduv edastamine
Autor/Adressaat: K. T.
Autori kuupäev: 19.11.2019
Suund: Sisse
Saabumise/Saatmise viis: Käsipost
Seotud dokumendid: ÕIGK vastuskiri avaldusele kohtumääruse kohta, Täiendavate dokumentide edastamine, ÕIGK vastuskiri erinevatest juhtumistest, ÕIGK vastuskiri täiendavate dokumentide edastamise kohta, Täiendav avaldus kohtumääruse kohta, Avaldus kohtumääruse kohta, Erinevatest juhtumistest
Faili nimi Juurdepääsupiirang Piirangu alus Kehtiv kuni
Fail Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 11 teave, mis sisaldab eriliiki isikuandmeid või andmeid süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist

AvTS § 35 lg 1 p 12 teave, mis sisaldab isikuandmeid, kui sellisele teabele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust
19.11.2019 - 19.11.2094
Tagasiside