Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Dokumendi viit: 4-14/19-42/2
Dokumendi loomise kuupäev: 04.11.2019
Pealkiri: Vastuskiri - Riigi julgeoleku volitatud esindaja infopäev
Autor/Adressaat: Välisluureamet - Jaanus Rankla
Autori kuupäev: 04.11.2019
Suund: Välja
Saabumise/Saatmise viis: E-post
Seotud dokumendid: Riigi julgeoleku volitatud esindaja infopäev
Faili nimi Juurdepääsupiirang Piirangu alus Kehtiv kuni
Fail Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 9 teave turvasüsteemide, turvaorganisatsiooni või turvameetmete kirjelduse kohta

AvTS § 35 lg 1 p 3¹ teave sisejulgeoleku tagamise, riigikaitsepoliitika kujundamise, riigikaitse korraldamise, sealhulgas riigi sõjalise kaitse planeerimise, ettevalmistamise ja juhtimise, või riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korraldamisega tegeleva teabevaldaja struktuuriüksuse ülesannete ja koosseisu, ametniku ja töötaja ning tema ülesannete kohta, kui sellise teabe avalikuks tulek ohustaks riigi julgeolekut või riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitset
04.11.2019 - 04.11.2024
Tagasiside