Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Toimik: Teatis - COVER NOTE COM (2020)610; COM (2020)611; COM (2020)612; COM (2020)613; COM (2020)614
Dokumendi viit: 1-2/21-17/1
Dokumendi loomise kuupäev: 18.01.2021
Pealkiri: Teatis - COVER NOTE From: The Hungarian Parliament COM (2020)610; COM (2020)611; COM (2020)612; COM (2020)613; COM (2020)614
Liik: EL algatusega seotud teised dokumendid
Saatja: Euroopa Liidu Nõukogu
Vastutav komisjon: Euroopa Liidu asjade komisjon
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse kolmandate riikide kodanike taustakontroll välispiiridel ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240 ja (EL) 2019/817- COM(2020) 612, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb kriisi ja vääramatu jõuga seotud olukordi rände- ja varjupaigaküsimuste valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2020) 613, Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse biomeetriliste andmete võrdlemise Eurodac-süsteem määruse (EL) nr XXX/XXX [varjupaiga- ja rändehalduse määrus] ja määruse (EL) nr XXX/XXX [ümberasustamise määrus] tõhusaks kohaldamiseks, et tuvastada ebaseaduslikult riigis viibivad kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud, ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil ning millega muudetakse määrust (EL) 2018/1240 ja määrust (EL) 2019/818 - COM(2020) 614, Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse rahvusvahelise kaitse ühine menetlus liidus ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2013/32/EL - COM(2020) 611, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb varjupaiga- ja rändehaldust ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 2003/109/EÜ ja kavandatud määrust (EL) XXX/XXX [Varjupaiga- ja Rändefond] SWD(2020) 207, COM(2020) 610
Faili nimi Juurdepääsupiirang Piirangu alus Kehtiv kuni
ST05312.XX21.DOCX Avalik
COM_(2020)610_-_Council_ST_11213-20_-_2020-0279_(COD)_COM_(2020)611_-_Council_ST_11202-20_-_2016-0224_(COD)_COM_(2020)612_-_Council_ST_11224-20_-_2020-0278_(COD)_COM_(2020)613_-_Council_ST_11207-20_-_2020-0277_(COD)_COM_(2020)614_-_Council_ST_11205-20_-_2.txt Avalik
The Hungarian Parliament Avalik
Tagasiside