Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse sõidukite konstruktsiooni ringluspõhisuse nõudeid ja romusõidukite käitlemist ning millega muudetakse määrusi (EL) 2018/858 ja (EL) 2019/1020 ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2000/53/EÜ ja 2005/64/EÜ (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 292, SWD(2023) 255, SWD(2023) 256, SWD(2023) 257, COM(2023) 451
Dokumendi viit: 1-2/23-542/5
Dokumendi loomise kuupäev: 01.02.2024
Pealkiri: Eesti seisukohad sõidukite ringsuse ja romusõidukite käitlusnõuete määruse kohta - COM(2023) 451
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Euroopa Liidu asjade komisjon
Valdkondlik komisjon: Keskkonnakomisjon, Majanduskomisjon
Seotud dokumendid: Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetlusse võtmine, Avalik päevakorrapunkt: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse sõidukite konstruktsiooni ringluspõhisuse nõudeid ja romusõidukite käitlemist ning millega muudetakse määrusi (EL) 2018/858 ja (EL) 2019/1020 ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2000/53/EÜ ja 2005/64/EÜ - COM(2023) 451, Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad sõidukite ringsuse ja romusõidukite käitlusnõuete määruse kohta - COM(2023) 451, Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse sõidukite konstruktsiooni ringluspõhisuse nõudeid ja romusõidukite käitlemist ning millega muudetakse määrusi (EL) 2018/858 ja (EL) 2019/1020 ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2000/53/EÜ ja 2005/64/EÜ, eelnõu kohta - COM(2023) 451
Faili nimi Juurdepääsupiirang Piirangu alus Kehtiv kuni
Komisjoni ettepanek Avalik
Kaasamistabel Avalik
Komisjoni ettepaneku lisa Avalik
Riigikantselei kiri Riigikogule (digikonteiner).asice Avalik
Eesti seisukohad Avalik
Kaasatud huvigrupid Avalik
Seletuskiri Avalik
Tagasiside