Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Dokumendi viit: 2-8/19-16/1
Dokumendi loomise kuupäev: 17.10.2019
Pealkiri: Info edastamine ja küsimus
Autor/Adressaat: R. U.
Autori kuupäev: 17.10.2019
Suund: Sisse
Saabumise/Saatmise viis: E-post
Seotud dokumendid: Vastuskiri küsimustele kohtu ja lastekaitse kohta
Faili nimi Juurdepääsupiirang Piirangu alus Kehtiv kuni
Selgitustaotlus Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 11 teave, mis sisaldab eriliiki isikuandmeid või andmeid süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist

AvTS § 35 lg 1 p 12 teave, mis sisaldab isikuandmeid, kui sellisele teabele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust

AvTS § 35 lg 1 p 13 teave, mis sisaldab perekonnaelu üksikasju kirjeldavaid andmeid
17.10.2019 - 17.10.2094
Tagasiside