Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb politseikoostöö tõhustamist rändajate smugeldamise ja inimkaubanduse ennetamiseks, avastamiseks ja uurimiseks ning Europoli toetuse suurendamist selliste kuritegude ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks, ning millega muudetakse määrust (EL) 2016/794 - COM(2023) 754
Dokumendi viit: 1-2/23-862/4
Dokumendi loomise kuupäev: 28.03.2024
Pealkiri: Eesti seisukohad määruse eelnõu kohta, mis käsitleb inimsmugeldamise vastase politseikoostöö tugevdamist ja selleks Europoli toetuse suurendamist liikmesriikidele - COM(2023) 754
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Euroopa Liidu asjade komisjon
Valdkondlik komisjon: Õiguskomisjon
Seotud dokumendid: Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetlusse võtmine, Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb politseikoostöö tõhustamist rändajate smugeldamise ja inimkaubanduse ennetamiseks, avastamiseks ja uurimiseks ning Europoli toetuse suurendamist selliste kuritegude ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks, ning millega muudetakse määrust (EL) 2016/794 COM(2023) 754
Faili nimi Juurdepääsupiirang Piirangu alus Kehtiv kuni
Seisukohad Avalik
Seletuskiri.pdf Avalik
Määruse_eelnõu.pdf Avalik
Lisa 2 Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 3 teave, mille avalikuks tulek kahjustaks riigi välissuhtlemist 18.03.2024 - 18.03.2029
Riigikantselei kiri Riigikogule (digikonteiner).asice Asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 3 teave, mille avalikuks tulek kahjustaks riigi välissuhtlemist 18.03.2024 - 18.03.2029
Tagasiside