Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Toimik: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõu kohta COM(2016) 587; COM(2016) 588;COM(2016) 589; COM(2016) 590; COM(2016) 591
Dokumendi viit: 1-2/16-871/1
Dokumendi loomise kuupäev: 01.12.2016
Pealkiri: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõu kohta COM(2016) 587; COM(2016) 588;COM(2016) 589; COM(2016) 590; COM(2016) 591
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Euroopa Liidu asjade komisjon
Valdkondlik komisjon: Majanduskomisjon
Seotud toimikud: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 5G Euroopa jaoks: tegevuskava - COM(2016) 588; SWD(2016) 306, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud) SWD(2016) 303; SWD(2016) 304; SWD(2016) 305; SWD(2016) 313;COM(2016) 590; COM(2016) 591, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades COM(2016) 589, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ühenduvus konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu jaoks - Euroopa gigabitiühiskonna poole SWD(2016) 300; COM(2016) 587, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet SWD(2016) 303; SWD(2016) 304; COM(2016) 591
Seotud dokumendid: Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõu menetlusse võtmine, Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõu (COM(2016) 587-591)., Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõu kohta COM(2016) 587; COM(2016) 588;COM(2016) 589; COM(2016) 590; COM(2016) 591 (1-2/16-871/1)
Faili nimi Juurdepääsupiirang Piirangu alus Kehtiv kuni
Kaaskiri Avalik
Kaaskiri bdoc Avalik
Sidekoodeks COM(2016) 590.pdf Avalik
WiFi4EU määrus COM(2016) 589.pdf Avalik
5G teatis COM(2016) 588.pdf Avalik
Ühenduvuse teatis COM(2016) 587.pdf Avalik
Lisa1_mojude hindamine.pdf Avalik
Seletuskiri.pdf Avalik
EL asjade komisjoni seisukoht (Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõu) Avalik
BEREC-i määrus COM(2016) 591.pdf Avalik
Tagasiside