Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1393/2007 kohtuja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine“)- SEC(2018) 272; SWD(2018) 286; SWD(2018) 287; COM(2018) 379
Dokumendi viit: 1-2/18-440/3
Dokumendi loomise kuupäev: 27.09.2018
Pealkiri: Eesti seisukohad piiriülese tsiviiljustiitskoostöö moderniseerimist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta SWD(2018) 284; SWD(2018) 285; SWD(2018) 286; SWD(2018) 287; COM(2018) 378; COM(2018) 379
Liik: Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Saatja: Vabariigi Valitsus
Vastutav komisjon: Euroopa Liidu asjade komisjon
Valdkondlik komisjon: Õiguskomisjon
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades - SEC(2018) 271; SWD(2018) 284; SWD(2018) 285; COM(2018) 378
Seotud dokumendid: Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetlusse võtmine, Seisukoha andmine: Piiriülese tsiviilkoostöö moderniseerimise pakett (SWD(2018) 284-287; COM(2018) 378, 379)
Faili nimi Juurdepääsupiirang Piirangu alus Kehtiv kuni
Eesti seisukohad bdoc Avalik
Eesti seisukohad Avalik
Lisa 1 Avalik
Lisa 7 Avalik
Lisa 5 Avalik
Lisa 6 Avalik
Lisa 4 Avalik
Lisa 3 Avalik
EL asjade komisjoni seisukoht (Piiriülese tsiviilkoostöö moderniseerimise pakett) Avalik
Lisa 2 Avalik
Tagasiside