Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Toimik: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2003/8/EÜ, nõukogu raamotsuseid 2002/465/JSK, 2002/584/JSK, 2003/577/JSK, 2005/214/JSK, 2006/783/JSK, 2008/909/JSK, 2008/947/JSK, 2009/829/JSK ja 2009/948/JSK ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/41/EL seoses õigusalase koostöö digiteerimisega- SWD(2021) 392, SWD(2021) 393, SEC(2021) 580, COM(2021) 760
Dokumendi viit: 1-2/21-831/3
Dokumendi loomise kuupäev: 17.03.2022
Pealkiri: Õiguskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb digipööret õigusalase koostöö ning piiriüleste tsiviil-, kaubandus- ja kriminaalasjadega seotud õiguskaitse kättesaadavuse vallas ning millega muudetakse teatavaid õigusalast koostööd käsitlevaid õigusakte (COM(2021) 759 final), ning direktiivi, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2003/8/EÜ, nõukogu raamotsuseid 2002/465/JSK, 2002/584/JSK, 2003/577/JSK, 2005/214/JSK, 2006/783/JSK, 2008/909/JSK, 2008/947/JSK, 2009/829 /JSK ja 2009/948/JSK ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/41/EL seoses õigusalase koostöö digiteerimisega (COM(2021) 760 final), eelnõude kohta
Seotud dokumendid: Õiguskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb digipööret õigusalase koostöö ning piiriüleste tsiviil-, kaubandus- ja kriminaalasjadega seotud õiguskaitse kättesaadavuse vallas ning millega muudetakse teatavaid õigusalast koostööd käsitlevaid õigusakte (COM(2021) 759 final), ning direktiivi, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2003/8/EÜ, nõukogu raamotsuseid 2002/465/JSK, 2002/584/JSK, 2003/577/JSK, 2005/214/JSK, 2006/783/JSK, 2008/909/JSK, 2008/947/JSK, 2009/829 /JSK ja 2009/948/JSK ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/41/EL seoses õigusalase koostöö digiteerimisega (COM(2021) 760 final), eelnõude kohta
Tagasiside