Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Dokumendiregister võimaldab tutvuda alates 03.04.2007 Riigikogu ja Riigikogu Kantselei tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed, füüsiliste isikute nimed on eraelu kaitseks asendatud initsiaalidega.

Lisaks on dokumendiregistri kaudu võimalik tutvuda ka:
– Vabariigi Valimiskomisjoni (kuni 31.12.2016),
– Riigi valimisteenistuse (alates 01.01.2017),
– Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni ja
– Arenguseire Keskuse dokumentidega.

Menetletud ja menetluses olevate eelnõude menetluskäik ning eelnõudega seotud dokumendid (sh arvamused) on leitavad lehelt Tegevus -> Eelnõud.

Riigikogu täiskogu ning komisjonide istungite päevakorrad on leitavad lehelt Tegevus -> Päevakorrad ja protokollid.

Riigikogu istungite stenogrammid on leitavad lehelt Tegevus -> Stenogrammid.

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Otsingut saab kasutada nii dokumentide kui toimikute otsimiseks. Kõik dokumendid asuvad toimikutes: kirjad on koondatud toimikusse asja ehk teema järgi; protokollid, otsused, avaldused, käskkirjad jm üheliigilised dokumendid aasta või koosseisu järgi (liik „dokumenditoimik“). Kõiki toimikus olevaid dokumente näeb, kui avada toimik pealkirjalingile vajutades. Näiteks kui soovid näha kõiki 2018. aasta Riigikogu juhatuse otsuseid, siis vali toimiku otsing ja sari 4-1.
Otsinguvormi all asub nimekiri viimastest registreeritud dokumentidest värskemad eespool.

Otsimiseks täida üks või mitu andmevälja järgmistest valikutest (arvestades, et iga lisakriteerium kitsendab otsingutulemit):

Pealkiri – sisesta dokumendi pealkiri või osa sellest
Ajavahemik – dokumendi registreerimise aeg. Ava kalender ikoonist, et sisestada kuupäevade vahemik; esimene valik määrab alguskuupäeva („alates“) ja teine valik lõpukuupäeva („kuni“). Valiku salvestamiseks vajuta „kinnita“. Kindla kuupäeva järgi otsimiseks vali nii algus- kui lõpukuupäevaks sama päev (kaks klõpsu samal kuupäeval).
Registreerimise viit – dokumendile Riigikogu ja Riigikogu Kantselei dokumendihaldussüsteemis antud registreerimise number
Dokumendi/toimiku liik – valikus dokumendi/toimiku liigid
„Kiri“ liigiga dokumentide puhul lisanduvad otsinguväljad:
Kirja suund – valikus on: sisse/välja/sisemine
Kirja autor/adressaat – sissetulnud kirja puhul autori, väljaläinud kirja puhul adressaadi nimi
Kirja autori registreerimise viit – kirja autori, kes ei ole Riigikogu ega Riigikogu Kantselei, poolt antud dokumendi viit
Dokumentide loetelu/dokumendipuu – dokumendid on paigutatud sarjadesse asutuse funktsioonide järgi. Klõpsates funktsioonil avaneb nimekiri sarjadest. Määrates sarja, otsitakse ainult sellesse sarja registreeritud dokumentide hulgast.

Otsingu teostamiseks tuleb välja(de) täitmise järel vajutada nupule „Otsi“.

Otsingu tulemused

Otsingu tulem kuvatakse tabelina, uuemad dokumendid eespool. Kokku on võimalik tabelis näidata 300 dokumenti 12-l lehel. Tulemusi saab sorteerida kuupäeva, pealkirja, viida või toimiku/dokumendi liigi järgi.

Üles

Avaldatud: 05.06.2019

Tagasiside