Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Toomas Uibo: riigieelarve tuleb ilmselt siduda usaldushääletusega

Uibo hinnangul on massiline muudatusettepanekute esitamine, nende menetlemine ja lõpuks iseenda ettepanekute mahahääletamine ERKE viis panna parlament tegema tühja tööd.

Ta juhib tähelepanu sellele, et EKRE on sel nädalal Riigikogus takistanud mh Eesti osalemise pikendamist välismissioonidel ja käesoleva aasta riigieelarve muudatuste tegemist.

Uibo konstateerib, et selline käitumine oleks mõistetav mõne konkreetse seaduseelnõu takistamise puhul, kuid praegu üritatakse Eesti riigi seadusandliku kogu töö tervikuna seisma panna.

“Need kaks näidet ütlevad meile, et parlamendis on erakond, kes ei austa erakondadevahelist konsensust kaitse- ja julgeolekupoliitikas ning riigi igapäevase töö tegemist,” lausus Uibo.

Tema hinnangul on tegemist rünnakuga põhiseadusliku korra vastu, mille tegelik eesmärk on täiesti selgelt takistada järgmise aasta riigieelarve menetlemist ja vastuvõtmist Riigikogus.

“See, millega EKRE praegu tegeleb, on täiesti vastutustundetu, sisutu ning pahatahtlik viis rikkuda Riigikogu mainet, naeruvääristades parlamendi tööd ja näidates seda otsustusvõimetu institutsioonina, mis tegeleb täiesti sisutu ja tarbetu asendustegevusega,” sõnas Uibo.

Eesti 200 fraktsiooni esimees peab sellise olukorra ületamiseks möödapääsmatuks riigieelarve sidumist usaldushääletusega, sest arvestades seadustest tulenevaid tähtaegu ei jäta EKRE valitsuserakondadele lihtsalt teist valikut.

“See on ülimalt kahetsusväärne, kuid parlamendi iga raisatud töötunni ja tööpäevaga üha vältimatum,” ütles Uibo.

Eesti 200 vahetas fraktsiooni ja komisjonide juhte

Eeesti 200 logo

Toomas Uibo hinnangul peab Eesti 200 Riigikogu fraktsioon olema valmis Riigikogus tegema väga tõsist tööd, et opositsiooni tugeva vastuseisu tingimustes võtta vastu järgmise aasta riigieelarve ning liikuda edasi ka valitsuse teiste eelnõudega.

“Prognoosin, et sel sügisel saab töö Riigikogus olema erakordselt pingeline ja Eesti 200 teeb tõsist tööd koalitsioonileppes sätestatu elluviimiseks,” sõnas Uibo. Seni majanduskomisjoni kuulunud Toomas Uibo alustab fraktsiooni juhtimise kõrval tööd Riigikogu rahanduskomisjoni liikmena.

Marek Reinaas keskendub suuresti erakonna ja fraktsiooni sisemiste protsesside arendamisele. “Alustades sisekommunikatsioonist kuni poliitikate planeerimiseni ootavad mind väga suured väljakutsed,” lausus Reinaas.

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe kandidaadiks valiti senine põhiseaduskomisjoni esimees Igor Taro, kelle asemel valiti põhiseaduskomisjoni juhi kandidaadiks Hendrik Johannes Terras.

“Keskkonnateemad vajavad lähiaastail erakordselt suurt pühendumist ja tähelepanu ning pean Riigikogu valdkondliku komisjoni juhtimist põnevaks ja sisuliseks väljakutseks,” sõnas Igor Taro.

Hendrik Johannes Terras peab põhiseaduskomisjonis enda suurimaks väljakutseks noorte valimisõiguse laiendamist. “Pean õigeks, et ka Euroopa Parlamenti ja Riigikogu saaksid valida 16-aastased noored,” ütles Terras.

Seni keskkonnakomisjoni juhtinud Tarmo Tamm asub tööle Riigikogu majanduskomisjonis. “Olukorras, kus olen ajalehega Äripäev kohtuteel, siis pean mõistlikuks säästa erakonda ja ka keskkonnakomisjoni sellega kaasnevast pidevast tähelepanust,” lausus Tamm.

Erakonna Eesti 200 esimees Lauri Hussari sõnul on muudatused vajalikud, et olla paremini valmis Riigikogus ees ootavaks perioodiks. “Hinnates ennekõike Riigikogus kevadel toimunut ning prognoosides selle jätkumist sügisel pean selliseid ümberkorraldusi vajalikuks ja mõistlikuks,” sõnas Hussar.