Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

EKRE fraktsioon: riik peab lõpetama Riigikogu liikmetele kuluhüvitiste maksmise

Riigikogu EKRE fraktsiooni liige Siim Pohlak andis täna parlamendis fraktsiooni nimel üle Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tehakse ettepanek kaotada riigikogu liikme kuluhüvitised. Sarnase eelnõu on rahvuskonservatiivid esitanud varem kaks korda, kuid kummalgi korral pole see läbi läinud.

“Viimastel aastatel kulub erakondade rahastamisele üle viie miljoni euro maksumaksja raha aastas. Sellele lisanduvad Riigikogu liikmete palgad ja kuluhüvitised. Praegu kehtiva seaduse järgi hüvitatakse Riigikogu liikmele kuludokumentide alusel tööga seotud kulutused kuni 30% Riigikogu liikme ametipalgast Riigikogu juhatuse kehtestatud korras. Ühes aastas kulub Riigikogu liikmete kuluhüvitiste peale praegu 1,96 miljonit eurot,” seisab ettepanekus. “2023. kevadel ametisse astunud Riigikogu saadikud on napilt poole aastaga kulutanud üle 500 000 euro kuluhüvitisteks ajal, kui riigieelarve on suures miinuses. Riigikogu liikmel on kuluhüvitiste raames võimalik liisida ka autot kuni 450 euro eest kuus. Kuluhüvitised tänasel kujul ei täida oma eesmärke.”

Tavakodanikud peavad oma kulud, sealhulgas autoostud ja liisingud tegema põhipalga arvelt, ent Riigikogu liikmed on justkui priviligeeritud kodanikud, kellele sama põhimõte ei kehti. Riigikogul on selles olukorras võimalus arvestada rahva tahtega ning hoida kokku kulutusi, mis on Eesti olusid arvestades ebamõistlikult suured. Uuringud kinnitavad ühiskonna ülekaalukat toetust erakondade ja poliitikute rahastamise vähendamisele.

Olukorras, kus valitsuskoalitsioon otsib katteallikaid valimislubaduste täitmiseks, oleks esimeseks lihtsaks ja vajalikuks tulude leidmise kohaks lastetoetuste tõstmiseks või sotsiaalmaksu langetamiseks just kuluhüvitised ja riigieelarvelised eraldised erakondadele.

Esitatud eelnõu vähendab riigi kulusid ega nõua asemele mingite katteallikate leidmist. Kuluhüvitiste küsimus on olnud ka selleks probleemiks, mis kahandab kodanike usaldust oma rahvaesinduse suhtes. Esinduskogu usalduse kasv aga aitab kaasa riigivalitsemise legitiimsuse kasvule. Kuluhüvitiste kaotamine aitab säästa riigi valitsemiskulusid ning looks vajaliku eeskuju rahvaesindajate poolt, kes tahavad kärpida erinevaid kulusid riigi toimimise juures.

Eelnõu ei too kaasa täiendavate rakendusaktide vajadust ja seadus jõustub üldkorras.

EKRE palub uurida rahvasaadik Martin Repinski kuluhüvitiste õiguspärasust

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon palub Riigikogu kantseleil kontrollida rahvasaadik Martin Repinskile hüvitatud kulutuste seotust parlamendi liikme tegevusega ning rikkumise tuvastamisel nõuda ebaeesmärgipäraselt kasutatud hüvitised tagasi.

 

EKRE fraktsiooni aseesimees Rene Kokk selgitas, et nii avalikkuses kui ka teiste Riigikogu liikmete seas on tekkinud põhjendatud kahtlus, kas Martin Repinski on Riigikogu liikmele ette nähtud hüvitiste taotlemisel esitanud tõele vastavaid andmeid ning kasutanud hüvitisi ametiülesannete täitmiseks,“ ütles Kokk.

„Me palume Riigikogu kantseleil kui hüvitiste menetlejal kontrollida ajakirjanduses ilmunud väiteid. Kas vastab tõele, et Repinski on esitanud hüvitamiseks eluasemekulud eluruumi eest Tallinnas ning summas kokku 10 000 eurot, olles ise Tallinnaga piirneva kohaliku omavalitsuse üksuse ehk Viimsi valla elanik? Kas vastab tõele, et Repinski on esitanud hüvitamiseks sõiduki kütusekulusid summas 8615 eurot, mis ei olnud seotud Riigikogu liikme tööga? Ja kas vastab tõele, et Repinski kasutas kuluhüvitisi auto liisimiseks, mida ta kasutab ka taksoteenuse pakkumiseks?“

EKRE fraktsioon palub nõuda kasutatud hüvitised tagasi, juhul kui ei ole võimalik taotluste alusel hüvitatud kulusid seostada Repinski tööga Riigikogus.

„Teeme Riigikogu kantseleile ettepaneku pöörduda ka Maksu- ja tolliameti poole, et kontrollitaks võimalikke maksupettusi ja selgitataks välja, kas Riigikogu kuluhüvitisi kasutati tulu teenimiseks tulumaksuseaduse mõistes.“