Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

EKRE teeb ettepaneku hääletada kaldale ehitamist lubava eelnõu menetlusest välja

Eesti Konservatiivne Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon teeb täna ettepaneku hääletada Riigikogu menetlusest välja veekogude kallastel kehtiva ehituskeeluvööndi ligi kümnekordset vähendamist kavandava eelnõu.
Fraktsiooni liige Ruuben Kaalep mainis, et Eesti looduskaitsepoliitikas on vaid vähesed põhimõtted üle aastakümnete säilinud, ilma et neid oleks majandushuvidele ohvriks toodud.

„Veekogude kallastele ehitamise piirangud, kallasradade säilitamine sealse elustiku ja matkajate tarbeks on olnud üks neist. Kui seda muutev seadus vastu võetaks, kaotaksime väga olulise väärtuse, mis eristab Eestit muist Euroopast,“ ütles Kaalep.
„Teisipäevasel Riigikogu istungil käitus eelnõu tutvustanud Heiki Kranich väga madalalt, halvustades neid, kes peavad tähtsaks looduse ja kallasradade kaitset. Paljude Eesti haritlaste ja väärikate kodanikuühenduste arvamust ei pea ta millekski. Kahjuks iseloomustab see meie riiki pikalt valitsenud poliitilise klassi ülbust ning hoolimatust loodusest, kodumaast ja igavikulistest väärtustest.“
Kaalepi sõnul on silmakirjalikkuse tipp on, et samad poliitikud täidavad innukalt Euroopa Liidust saabuvaid rohepöörde-suuniseid, mille tegelik seos looduskaitsega jääb tihti segaseks.

„Selle kõrval vajab Eesti jõulist rahvuskonservatiivset keskkonnapoliitikat, mille südameasjaks oleks metsade, järvede ja ohustatud liikide kaitsmine linnastumise, tarbimisühiskonna ja saamahimu eest. Kui keskkonnavaenulikes eelnõudes on midagi head, siis vahest just need aitavad mobiliseerida eestlasi kodumaa looduse kaitsele.“ 

Ruuben Kaalep: digiõppe üleküllus kahjustab laste vaimset arengut

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Riigikogu fraktsioon esitas teadus- ja haridusminister Liina Kersnale arupärimise, milles juhib tähelepanu murettekitavatele suundumustele uues alushariduse õppekavas.

Arupärimise üle andnud Riigikogu liige Ruuben Kaalep ütles, et uues alushariduse õppekavas, mille jõustumine on planeeritud selle aasta septembrisse, võib senisega võrreldes tajuda nihet lasteaiahariduse väärtustes ja põhimõtetes.

„Haridusministeerium tahab tuua lasteaedadesse digiõppe ning vähendada rahvuskultuuri ja loodusõpetuse osa. Kui kultuurihariduse nihke taga võib näha läänemaailmas valitsevaid ideoloogilisi suundumusi, siis digiõpet puudutavad punktid õppekava eelnõus jätavad mulje, et selle koostajad on vähe kokku puutunud digivahendite üleküllusest tuleneva laastava mõjuga laste vaimsele arengule või pole nende ohtude teemal piisavalt haritud,“ ütles Kaalep.

„Selleks, et lastest kasvaksid täisväärtuslikud kodanikud, tuleb luua ja tagada keskkond, kus lapsed saavad arendada oma loovust, psühholoogilisi võimeid ja vaimset tervist. Paraku esineb lastel ja noortel mitte ainult Eestis, vaid kogu läänemaailmas järjest suuremaid psühholoogilisi probleeme, mille üks ilmselgeid põhjuseid on see, et juba noorest east tuuakse lasteni kõikvõimalikud digivahendid, mille üleküllus täiesti selgelt pärsib nende vaimset arengut. Sellele on viidanud väga paljud teadlased ja oma ala eksperdid. On vastutustundetu, kui uue õppekavaga avatakse uks digivahendite massiliseks sissetoomiseks lasteaedadesse. Peame palju vajalikumaks sellele kuluvaid vahendeid investeerida hoopis tehnoloogiasõltuvuse alasesse ennetus- ja teavitustöösse.“

EKRE fraktsioon soovib teadus- ja haridusministrilt teada, kuidas tagatakse uue õppekava rakendamisel lasteaiaõpetajate teadlikkus digitehnoloogia ja nutiseadmete kahjulikust mõjust laste vaimsele tervisele.

„Samuti ootame vastust küsimusele, miks on uuest õppekavast välja jäetud eesmärk, et 6–7aastane laps peaks suutma kirjeldada kodukoha tuntumaid taimi, seeni ja loomi ning teadma eesti rahva tähtpäevi. Ja miks puudub uuest õppekavast seni olulisel kohal olnud õpimeetod, kus „suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides, kuulates helisid“?“ ütles Kaalep.