Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu konverentsisaalis toimub 22. septembril kell 9-11.30 suuremate muusika-, muuseumi- ja teatriorganisatsioonide ning -asutuste juhtide algatatud kultuuriseminar  „Miks kultuur ei ole Google? – Eesti kultuuri(tööstuse) hetkeseisust, strateegilistest arengusuundadest ning koostöövajadustest“.

Kava:

09:00 – 09:30 Eesti kultuuri hetkeolukord
– Kultuur kui Eesti riigi põhiseaduslik kohustus ning märkimisväärne majandusmootor on ainuke
stabiilselt väheneva rahastusega valdkond
– Kriisist väljumise ajaraam on ebaselge
– Võimetus jõuda uute ja seni kasutamata vanade ressurssideni (sh Euroopa uued rahastusallikad,
erasektori investeeringud) riigijuhtimisest tekkinud takistuste tõttu
– Kultuur on alatähtsustatud rollis taasterahastu valdkondades, sh innovatsioon, digi- ja rohepööre
– Generatsioon Z kui aktiivne kultuuritarbija, kuid kultuuripoliitika poolt ignoreeritud ühiskonnagrupp


09:30 – 10:00 Kultuur kui ühiskondlik ning majandusmootor
– Kultuur kui majanduse mootor: turism (era- ja äriturism), loome-, teenus- ja digimajandus,
mitmekesine elukeskkond, eksport ja kuvand
– Kultuuri roll elanikkonna tööhõive, rahulolu ja vaimse tervise tagamisel
– Kultuur kui hoiakute kujundaja: demokraatia, vaktsineerimine, rohe- ja digipööre
– Kultuur kui regionaalse elu ja sidususe edendaja


10:00 – 10:30 Uued suunad
– Euroopa rahastusvõimaluste kaasamine Eesti (kultuurisektori) arengusse
– Uued digitaalsel kultuuril põhinevad majandus- ja teenusvaldkonnad ning nende õiguslik
kaasamine riigi tasemel
– Kultuur kui Eesti majandusliku, ekspordi ning kultuuridiplomaatia töövahend

10:30 – 11:00  Ettepanekud
– Regulaarne koostöö parlamendi, teiste riigijuhtimise valdkondade ning kultuurisektori vahel
– Poliitiline tahe ja võimekus Euroopa kultuuripoliitika ja selle rahastamise kujundamisel, mitte
lihtsalt Euroopa normatiivide ja regulatsioonide passiivsel järgmisel

– Kultuuri käsitlemine majandusvaldkonnana, sh valdkonnast spetsialistide väljavoolu peatamine ja
tööturul uute võimaluste loomine
– Kultuurisektori rahastusprintsiipide korrigeerimine vastavaks tänaste oludega, sh SKT kasvuga
korrelatsioonis olev rahastus, erakapitali kaasamise mehhanismid kohalikul ja rahvusvahelisel
tasemel
– Mehhanismide loomine üle-euroopaliste rahastute, programmide ja fondide aktiivsemaks
kasutuseks


11:00 – 11:30 arutelu
Arutelu juhib Margus Allikmaa, ettekande ettevalmistusse panustasid ning vestluses osalevad sektori
esindajatena:
Aivar Sirelpuu, Tallinna Kontserdimaja AS (Alexela Kontserdimaja)
Andri Maimets, 
Eesti Kontsert
Anton Pärn, Muuseuminõukogu
Ave Tölpt, Music Estonia
Eva Saar, festivalid Jazzkaar ja Jõulujazz
Helen Sildna, festivalid Tallinn Music Week ja Station Narva
Ingrid Stroom, Live Music Estonia
Juta Saarevet, Eesti Etendusasutuste Liit
Kaupo Liiv, VLG Filmid OÜ
Kadi-Ell Tähiste, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus ja Kai kunstikeskus
Kertu Orro, SA Eesti Kontsert
Kristjan Hallik, SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester
Kristjan Kongo, Forum Cinemas
Margus Allikmaa, Vene Teater, Eesti Etendusasutuste Liit
Peeter Jalakas, Von Krahl
Sirje Helme, SA Eesti Kunstimuuseum
Sten-Kristian Saluveer, Storytek innovatsioonstuudio
Tiina Lokk-Tramberg, Tallinna Pimedate Ööde Filmi Festival

Tagasiside