Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sisserändajate lõimimise poliitikate indeks (Migrant Integration Policy Index ehk MIPEX) on rahvusvaheline uurimisprojekt, mis hindab ja võrdleb integratsioonipoliitikaid 38 riigis, sh Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides, aga ka Islandil, Norras, Šveitsis, Türgis, Kanadas, USAs, Jaapanis, LõunaKoreas, Uus-Meremaal ja Austraalias.
Värskelt valminud uuringus mõõdeti 167 indikaatori abil riiklikke lõimumispoliitikaid ning poliitikate tulemuslikkust ja mõjusid, et luua mitmekülgne pilt sellest, kes on sisserändajatele suunatud poliitikate võimalikud ja tegelikud kasusaajad. Uuringu keskmes on kaheksa võtmevaldkonda:
tööhõive, haridus, tervishoid, poliitiline osalus, kodakondsuse omandamine, perede taasühinemine, pikaajalise elaniku õiguse omandamine ja võrdne kohtlemine.

Uuringu esitlusel tutvustatakse kõigi analüüsitud riikide üldiseid tulemusi ning vaadeldakse detailsemalt Eesti tulemusi rahvusvahelises võrdluses. Üritus toimub eesti ja inglise keeles.
Projekti eestvedajad on Migratsioonipoliitika grupp (MPG) Brüsselis ja Barcelona rahvusvaheliste suhete keskus (CIDOB). Eestis on uuringupartneriks Balti Uuringute Instituut. Uuringut rahastati Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist.

Esitlus toimub konverentsisaalis.

Esitluse ajakava
11.30 Kogunemine, registreerumine
12.00 MIPEX 2015: Background, methodology, results
Thomas Huddleston, Migration Policy Group (ettekanne on inglise keeles)
12.45 Eesti lõimumispoliitika näitajad rahvusvahelises võrdluses
Kristina Kallas, Balti Uuringute Instituut
13.30 Küsimused ja arutelu
Lisainfo:
Maarja Toots
Balti Uuringute Instituut
e-post [email protected], tel 5740 3932

Tagasiside