Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ettekannete pealkirjade juurde on lisatud esitlused ja videoettekanded.

Konverentsi fotod leiad siit!

Ükski riik, kui tal pole just naftat, pole jõudnud jõukate klubisse ilma teadmistepõhise ja kõrgtehnoloogilise ettevõtluseta. Selles protsessis on võtmeroll innovatsioonipoliitikal. Eestil ei ole naftat. Meie innovatsioonipoliitika vajab strateegilist lähenemist ning meil on võimalus küsida parimatelt praktikutelt – kuidas nemad seda teevad?

Eesti innovatsioonipoliitika kujundajatele suunatud konverentsil jagasid oma visiooni innovatsioonivaldkonna rahvusvahelised eksperdid. Konverentsi fookuses oli riigi roll ja valikud innovatsioonipoliitikas, tehnoloogiasiirde kogemus ülikoolides, teadus-ja arendustegevuse konverteerimine majanduslikuks kasuks, innovatsiooni toetav keskkond ning innovatsioonipoliitika eripärad, kui sihtgrupiks on väikesed ja keskmised tootmisettevõtted.

Programm 

29. november 2017
Swissotel Tallinna konverentsikeskus

9:00-9:10              Avasõnad
Eiki Nestor, Riigikogu esimees

Opening of the innovation conference for the decision makers

9:10-10:00          Teekond tippu: innovatsioon, kasv ja riigi roll (PDF, 936 kB)
Fuad Hasanov, Reda Cherif, Rahvusvaheline Valuutafond

All the way to the top: innovation, growth and the role of the state

10:00-10:50        Õppetunnid avastustest innovatsioonini jõudmiseks. USA Riikliku Teadusfondi kogemus (PDF, 4 MB)
Rathindra DasGupta, innovatsiooni ja ettevõtlusvaldkonna konsultant

From Discovery to Innovation: Lessons Learned

10:50-11:10        Kohvipaus

11:10-12:25        Kuidas muuta teadus- ja arendustegevuse tulemused majanduslikuks väärtuseks? (PDF, 4 MB)
Dennis Tsu, ettevõtlusstrateegia tegevjuht, Stanfordi Uurimisinstituut

Turning R&D into economic value — what’s effective in practice?

12:25-13:30       Lõunapaus

13:30-14:15      Ökosüsteemide roll innovatsiooni edendamisel. Brainporti piirkonna kogemus (PDF, 2,3 MB)
Naomie Verstraeten, Hollandi Brainporti piirkonna rahvusvahelise programmi juht

The role of ecosystems in promoting innovation — experience of Brainport, Netherland

14:15-15:00      Innovatsioonipoliitika roll konkurentsieelise loomisel ja säilitamisel väikese- ja keskmise suurusega tootmisettevõtetes. Saksamaa kogemus (PDF, 1,2 MB)
Uwe Cantner, majandusteaduste professor, Jena Friedrich Schilleri Ülikool, Saksamaa föderaalvalitsuse teadusuuringute ja innovatsiooni ekspertkomisjoni liige

Innovation policy’s role in helping manufacturing SMEs

15:00-15:20        Kohvipaus

15:20-15:55        Eesti innovatsioonipoliitika — väljakutsed ja dilemmad (PDF, 1 MB)
Tea Danilov, Riigikogu Arenguseire Keskuse juhataja

Estonian innovation policy. Challenges and dilemmas

15:55-16:45        Paneeldiskussioon: maailma innovatsioonipoliitika kogemuste rakendatavus Eestis
Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikooli rektor; Volli Kalm, Tartu Ülikooli rektor; Alo Ivask, EASi juhatuse esimees; Peeter Koppel, SEB privaatpanganduse strateeg

Global best practices relevance for Estonian innovation policy

Konverentsi modereeris Eesti innovatsioonipoliitika eestkõneleja, endine ettevõtlus- ja väliskaubandusminister, Riigikogu väliskomisjoni liige Anne Sulling.

Konverents toimus inglise keeles. 

 

Esinejate tutvustused

Fuad Hasanov
Fuad Hasanov on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) vanemanalüütik ja Georgetowni Ülikooli majandusteaduste abiprofessor. Alates IMF-iga liitumisest 2007. aastal on ta töötanud analüütikuna mitme tärkava turumajandusega riigi ja loodusvarade tootjatega ning koolitanud IMF-i personali ja riigiametnikke. Enne IMF-iga liitumist oli Hasanov 2004–2007 Oaklandi Ülikooli majandusteaduste abiprofessor Rochesteris Michiganis. Ta on kirjutanud artikleid tarbimisest ja kokkuhoiust, kinnisvarakasumist, kasvust ja ebavõrdsusest, maksupoliitikast ja võlast ning loodusvaradest. Viimasel ajal on ta keskendunud kasvule, innovatsioonile ja riiklikele poliitikatele. Hiljuti ilmus tema, Reda Cherifi ja Min Zhu ühiselt toimetatud raamat „Breaking the Oil Spellˮ, mis käsitleb naftaeksportijate majanduslikku mitmekesistumist. Hasanov sai majandusteaduste doktori kraadi Texase Ülikoolist Austinis.

Reda Cherif
Reda Cherif on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) vanemanalüütik. Ta liitus IMF-iga 2008. aastal ja on tegelenud mitmes osakonnas maksuküsimuste, tärkava turumajandusega ja arenevate riikide makroökonoomilise analüüsimise ning riigiametnike majandusteaduste alase koolitamisega. Ta keskendub arengumajandusele, loodusvaradele, maksupoliitikale ning kasvule ja innovatsioonile. Hiljuti ilmus tema, Fuad Hasanovi ja Min Zhu ühiselt toimetatud raamat „Breaking the Oil Spellˮ, mis käsitleb naftaeksportijate majanduslikku mitmekesistumist. Cherif sai majanduse alal doktorikraadi Chicago Ülikoolist.

Rathindra (Babu) DasGupta
Dr Rathindra (Babu) DasGupta on innovatsiooni- ja ettevõtlusnõustaja. DasGupta töötas juunist 2006 kuni aprillini 2016 programmidirektorina USA Riikliku Teadusfondi (NSF) tööstusinnovatsiooni ja partnerluse osakonna mitmes programmis. Enne NSF-iga liitumist oli DasGupta SPX Corporationi CONTECHi osakonna vanemteadur. Enne tööstussektoriga liitumist töötas DasGupta mitme valdkonna professorina Milwaukee Inseneriteaduste Koolis, Wisconsini Ülikoolis Madisonis, Wisconsini Ülikoolis Milwaukees ja Lääne-Michigani Ülikoolis.
DasGupta on pälvinud mitmeid auhindu ja austusavaldusi, sealhulgas Milwaukee Inseneriteaduste Kooli Raymond D. Petersi materjaliteaduse korraline professuur (1987–1990), Milwaukee Inseneriteaduste Kooli Inland Steel-Ryersoni väljapaistva üliõpilasõpetaja auhind (1985), Põhja-Ameerika Metallivaluettevõtete Ühenduse Herman H. Doehleri auhind (2000) ja CONTECHi innovatsiooniauhind. Tal oli au olla ASM-IIM külalislektoriks Indias aastal 2000 ja ta on nimetatud NAI teaduriks (2013). 1985. aasta suvel kutsuti DasGupta ka külalisteaduriks Hiina Terasekorporatsiooni Kaohsiungi, Taiwani.
DasGupta on avaldanud arvukalt teadustöid ja kõnelenud mitmetel konverentsidel kodu- ja välismaal. Tema nimel on viis patenti.

Dennis Tsu
Dennis Tsu on ettevõtja, juht ja nõustaja innovatsioonihaldusprotsessi alal. Ta on üle 35 aasta töötanud Räniorus nii tehnoloogiajuhi kui õpetaja/mentori/nõustajana. Suurema osa viimasest kuuest aastast on hr Tsu juhatanud Ränioru juhtiva teadusasutuse SRI Internationali innovatsiooni-juhtimiskeskust. SRI kaudu on ta töötanud valitsuste, ülikoolide ja ettevõtetega kümneskonnas riigis, pakkudes nõustamist ja abi innovatsiooni haldamisel.
Enne SRI-d on Tsu juhatanud 7 idufirmat, millest edukaim müüdi Ciscole üle 300 miljoni USD eest. Samuti on ta töötanud suurtes tehnoloogiaettevõtetes nagu IBM, Sun Microsystems ja Cisco, ning on olnud nõustaja nii McKinsey & Companys kui ka Boston Consulting Groupis (BCG).
Ta on saanud BA majanduses Princetoni Ülikoolist ja MBA Stanfordi Ärikõrgkoolist.

Naomie Verstraeten
Naomie Verstraeten, MsC, sündis Lõuna-Ameerikas Surinames ja tuli Madalmaadesse õppima maksuõigust ja organisatsiooniteadust. Pärast ülikooli lõpetamist töötas ta ettevõtluses erinevatel töökohtadel: poliitikanõustajana, haldajana, maksunõustajana ja kaasaegsete teadmiste ja oskuste koolitusnõustajana. Kõigil tema erinevatel töökohtadel oli üks ühisjoon – rahvusvahelisus. 
2008–2014 töötas Verstraeten Eindhoveni linnavalitsuses rahvusvahelise reklaami ja hangete nõunikuna ning vastutas rahvusvaheliste poliitikate väljatöötamise ning välisinvesteeringute ligimeelitamise ja säilitamise eest.
Aastast 2014 on ta Brainporti piirkonna rahvusvahelise programmi juht. Praegu keskendub ta rahvusvahelise strateegia edasiarendamisele ning programmi rakendamise koordineerimisele.
Programmi peamised eesmärgid on viia Brainport Eindhoveni piirkond Euroopa kolme parima kõrgtehnoloogilise piirkonna hulka, suurendada Brainport Eindhoveni piirkonna panust Madalmaade SKT-sse, aidata majandusel kasvada 3% ja aidata viia tööhõive piirkonnas 100%-le. Programm defineerib, algatab ja koordineerib neid tegevusi talentide (talentide kohale meelitamine ja koha peal hoidmine), innovatsiooni, investeeringute (välismaiste otseinvesteeringute kohale meelitamine) ja kaubanduse valdkonnas.

 

Uwe Cantner
Uwe Cantner on Jena Friedrich Schilleri Ülikooli majandusteaduste ja ärijuhtimise teaduskonna korraline professor ja majandusteaduste/mikroökonoomika kateedri juhataja. 2010. aastast on ta ka Lõuna-Taani Ülikooli professor. 2014. aastal sai ta Jena Friedrich Schilleri Ülikooli aserektoriks ja Jena Vilistlaste Akadeemia juhatajaks. 2015. aastast on ta Saksamaa föderaalvalitsust nõustava teadusuuringute ja innovatsiooni ekspertkomisjoni liige.
Oma uurimistöös keskendub ta edukusele ja läbikukkumisele ettevõtluses, meeskonna struktuurile ja tulemuslikkusele, teadmiste vahetamise dünaamikale leiutamis- ja innovatsioonikoostöös, teenuste tootlikkuse arengule, innovatsioonidünaamikatele seoses süsteemide üleminekuga taastuvenergiatele ning tööstusdünaamikatele seoses üldiste tehnoloogiate (GPT) ja poliitiliste programmidega.

Tea Danilov
Tea Danilov on Riigikogu Arenguseire Keskuse juhataja. Ta on tegelenud Arenguseire Keskuse käivitamisega Riigikogu juures alates käesoleva aasta jaanuarist. Varem oli ta Eesti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor. Tema vastutusalasse kuulus suur hulk erinevaid riiklikke programme innovatsiooni ja ekspordi toetamiseks Eesti ettevõtetes. Aastatel 2000–2015 töötas Tea mitmesugustel ametikohtadel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis. Aastatel 2007–2012 oli ta majandusarengu osakonna juhatajana, vastutades innovatsiooni- ja ettevõtluspoliitikate kujundamise eest. 2012–2015 juhatas ta sama ministeeriumi siseturuosakonda, koordineerides kaubandust, tarbijakaitset ning kaupade ja teenuste vaba liikumist puudutavaid küsimusi. Teal on Tartu Ülikooli magistrikraad (teaduskraad) majanduses.

Tagasiside