Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Üldinfo

Riigikogu liikmena soovin panustada Eesti arengusse riigikaitse ja julgeoleku valdkonnas. Samas pean tähtsaks hariduse edendamist, seda eriti kehakultuuri ning spordi valdkonnas. Toetan ka ettevõtluskeskkonna ajakohastamist. Eesti riigi struktuur vajab optimeerimist ja bürokraatiat tuleb piirata ning seepärast toetan riigireformi ideed.

Фракция Партии реформ Эстонии
Комиссия по государственной обороне, Комиссия по делам Европейского союза
Избирательный округ: Ярвамаа и Вильяндимаа

Биография
Йоханнес Керт

JOHANNES KERT

Järva- ja Viljandimaa valimisringkond

03.12.1959 Venemaa, Pihkva oblast, Petseri
Abielus, kaks tütart

Haridus: Võru Kreutzwaldi Gümnaasium (endine 1. Keskkool) 1977; Tartu Ülikool 1981, kehakultuur (vastab magistrikraadile).

Töökohad: spordiühingu Kalev treener-õpetaja 1981–1983; Nõukogude armee ohvitser 1983–1985; spordiühingu Tööjõureservid klassikalise maadluse treener 1985–1988; Tartu Noorte Loodusesõprade Maja fotoringi juhendaja 1988–1991; Kaitseliidu Tartu maleva pealik 1991, Kaitseliidu ülem 1993–1996; Eesti Kaitseväe Kaitsejõudude Peastaabi operatiivosakonna operatiivgrupi ülem 1991–1992, Kuperjanovi üksik-jalaväepataljoni ülem 1992, Kaitseväe juhataja 1996–2000, juhataja nõunik, maaväe ülema kohusetäitja 2000–2001, maaväe ülem 2001–2002; Eesti sõjaline esindaja NATO ja Euroopa Liidu juures 2002–2008; NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse (CCDCOE) rahvusvahelise juhtkomitee esimees 2008-2012; Kaitseministeeriumi nõunik 2008–2015.

Erakond: Eesti Reformierakond alates 2014.

Esinduskogud: XIII Riigikogu.

Autasud: Kotkaristi II klassi teenetemärk 2001.
Kaitseväe teenetemärk; Kaitseliidu Valgeristi I klassi teenetemärk; Kaitseliidu teenetemedal eriliste teenete eest; Kaitseministeeriumi I klassi teeneterist jt rahvusvahelised ja Kaitseliidu teenetemärgid.

Muu tegevus: Kaitseliidu vanematekogu liige; Rotary Klubi ja Eesti Jahimeeste Seltsi liige.

Huvialad: sõjaajalugu, jahindus, muusika.

15.06.2018

Выступления

  • 12:21 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) teine lugemine
  • Tänan, härra esimees! Politsei efektiivne toimimine on kindlasti vaja alal hoida. Minu küsimus on aga selline: kas õiguskomisjon analüüsis selle eelnõu menetlemise käigus ka põhjuseid, miks meil on raske värvata politseiteenistusse noori uusi ametnikke? Miks uusi ei tule peale, miks me
  • Подробнее

Все выступления

Голосования

Все голосования
Проверка присутствия отражает присутствие или отсутствие только на момент проведения проверки, не за весь день заседания.
21.02.2019 / 10:07
ОтсутствуетОтсутствует
Окончательное голосование Kaitseliidu seaduse muutmise seadus
21.02.2019 / 10:06
ОтсутствуетОтсутствует
Окончательное голосование Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seadus (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust)
21.02.2019 / 10:05
ОтсутствуетОтсутствует
Окончательное голосование Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine)
21.02.2019 / 10:04
ОтсутствуетОтсутствует
Контроль присутствия Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine)
21.02.2019 / 10:00
ОтсутствуетОтсутствует
Контроль присутствия
20.02.2019 / 17:07
Не голосовалНе голосовал
Окончательное голосование Riigikogu otsus "Riigireformi ja hea halduse põhialused"
20.02.2019 / 16:40
Не голосовалНе голосовал
Окончательное голосование Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus

Объединения

Депутатская группа в поддержку эстонской оборонной проышленности, Депутатская группа в поддержку Национальной оперы «Estonia», Группа в поддержку кибербезопасности, депутатская группа в поддержку создания памятника сопротивлению, депутатская группа в поддержку певческого движения, Депутатская группа в поддержку строительства четырехполосного шоссе Таллинн–Тарту, Депутатская группа в поддержку малых предприятий, Депутатская группа в поддержку пресечения домашнего насилия и в поддержку его жертв, Депутатская группа в поддержку молодежи, Объединение культурного наследия, Группа в поддержку спорта и физической активности, Группа в поддержку казаков, Группа в поддержку жертв репрессий коммунизма и других режимов, направленных против человечности, и непредставленных народов, Группа в поддержку туризма и местной кухни, Группа в поддержку гражданского общества, Группа в поддержку школ по интересам, Группа в поддержку комплексного подхода к государственной обороне Эстонии, Группа в поддержку хаапсалуской железной дороги, Депутатская группа в поддержку Сетумаа, Депутатская группа в поддержку устойчивой энергетики, Депутатская группа в поддержку охотничьего промысла, Группа в поддержку людей с ограниченными возможностями, Депутатская группа в поддержку мер по предупреждению ВИЧ, Группа в поддержку островов и морской культуры

Парламентские группы

Депутатская группа по парламентским связям с Испанией, Депутатская группа по парламентским связям с Финляндией, Депутатская группа по парламентским связям с Украиной, Депутатская группа по парламентским связям с Соединенными Штатами Америки, Депутатская группа по парламентским связям с Японией, Депутатская группа по парламентским связям с Израилем, Депутатская группа по парламентским связям с Сингапуром, Депутатская группа по парламентским связям с Латинской Америкой, Депутатская группа по парламентским связям с Грузией, Депутатская группа по парламентским связям с Кыргызстаном, Депутатская группа по парламентским связям с Молдовой

Обратная связь