Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Üldinfo

СИЙМ КИЙСЛЕР

Избирательный округ Ида-Вирумаа 

06.11.1965 г., Таллинн
В браке, дочь и четыре сына 

Образование: 1984 г. Таллиннская реальная школа (бывшая 2-я средняя школа); 1991 г. Таллиннский технический университет, автоматизированные системы управления (соответствует степени магистра). 

Опыт работы: 1995–2003 гг. Glacier Eesti AS, председатель совета; 1999–2001 гг. старейшина части города Кесклинн; 2007–2008 гг. Министерство экономики и коммуникаций, помощник министра; 2008–2014 гг. министр по делам регионов ЭР; 2017–2019 гг. министр окружающей среды ЭР. 

Партия: с 1996 г. по настоящее время – Res Publica / Союз Isamaa и Res Publica / Isamaa. 

Участие в представительных собраниях: 2003–2005, 2006–2007 гг. X Рийгикогу (2003–2005 гг. председатель фракции); XII Рийгикогу, XIII Рийгикогу (2016–2017 гг. заместитель председателя фракции), XIV Рийгикогу; 2015 г., с 2019 г.  Таллиннское городское собрание, также избран в 2009 и 2013 гг. 

Общественная и иная деятельность: Союз многодетных семей; MTÜ Korruptsioonivaba Eesti; выпускник Korp! Fraternitas Liviensis. 

Увлечения: ориентирование, футбол. 

3.06.2019

Выступления

  • 10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks
  • Austatud aseesimees! Austatud Riigikogu liikmed! Austatud õiguskantsler! Ma olen väga paljus nõus selle olukorra kirjeldusega, mille Hanno Pevkur esitas, aga nendele neljale liigile lisaks ühe veel juurde, need on kohalikule omavalitsusele kuuluva äriühingu töötajad, kes on ka ilmselgelt
  • Подробнее

Все выступления

Голосования

Все голосования
Проверка присутствия отражает присутствие или отсутствие только на момент проведения проверки, не за весь день заседания.
14.11.2019 / 13:00
ОтсутствуетОтсутствует
Окончательное голосование
14.11.2019 / 10:34
ОтсутствуетОтсутствует
1. предложение о поправках Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadus
14.11.2019 / 10:03
ОтсутствуетОтсутствует
Контроль присутствия
13.11.2019 / 21:02
ПротивПротив
1. предложение о поправках Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seadus
13.11.2019 / 20:25
ПротивПротив
Второе чтение прервано 2020. aasta riigieelarve seadus
13.11.2019 / 20:22
ПротивПротив
33. предложение о поправках 2020. aasta riigieelarve seadus
13.11.2019 / 20:19
ПротивПротив
32. предложение о поправках 2020. aasta riigieelarve seadus
Обратная связь